Konference "Agenturní zaměstnávání v ČR"

Zveme návštěvníky stránek BOZPinfo na konferenci, kde mohou získat aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR.

V souladu s harmonogramem projektu „Antidiskriminační opatření v prevenci rizik, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci agenturních zaměstnanců“ se uskuteční v rámci čtvrté etapy řešeného projektu dne

6. června 2016 konference „Agenturní zaměstnávání v ČR“.

Nad konferencí převzali záštitu předseda Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaroslav Zavadil a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová. Věříme, že připravená vystoupení řečníků, kteří mají k dané problematice blízký vztah, přispějí k navázání na úspěšnou konferenci „Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ pořádanou dne 22. května 2013 podvýborem pro pracovní právo a zaměstnanost s předsedkyní Ing. Vladimírou Lesenskou.

Cílem samotného projektu, který Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., řeší s angažováním širšího interdisciplinárního týmu spolupracovníků od července 2015 s finanční podporou TA ČR, je získat nové a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalitě pracovního života v této nejisté formě zaměstnávání a zejména o hlavních problémech v oblasti zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik agenturních zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech. V předchozích etapách řešení projektu byla realizována šetření o pracovních podmínkách a skutečné praxi v BOZP při agenturním zaměstnávání zaměřená na agentury práce v ČR, agenturní zaměstnance ve vybraném regionu a dále také agenturní zaměstnance z okruhu osob bývalého SSSR. Cenné informace byly rovněž získány řízenými rozhovory a expertním šetřením. Souhrn poznatků z těchto šetření bude prezentován na konferenci.

UPOZORNĚNÍ: na konferenci budou navazovat dva tematické workshopy, které se uskuteční ve VÚBP, v.v.i., dne 23. června 2016. V nejbližší době bude program a možnost přihlášení avizovány na těchto stránkách.

Na základě všech získaných poznatků budou činnosti týmu řešitelů v závěrečných etapách řešení projektu směřovat ke zpracování návrhu doporučení k antidiskriminačním opatřením v oblasti BOZP agenturních zaměstnanců a k účinnějšímu prosazování BOZP v tomto segmentu trhu práce s plánovaným výstupem, kterým bude certifikovaná metodika.

Přihlašování na konferenci bylo ukončeno z důvodu naplnění kapacity sálu.

ikonka pdfPozvánka na konferenci (PDF; 363 kB)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail