Komentář k článku Ústav přiznal, že respirátory z Číny při testech připevňuje tavnou pistolí na seznamzpravy.cz

Zdroj: 

Musíme se ohradit proti nepřesnostem a zavádějícím informacím, které jsou prezentovány v dalším článku na portálu seznamzpravy.cz - Ústav přiznal, že respirátory z Číny při testech připevňuje tavnou pistolí.

V našem předchozím stanovisku, publikovaném 30. dubna, jsme uvedli potřebná vysvětlení ohledně problematiky lepení ochranných pomůcek. Zde doplníme část tohoto našeho předchozího vyjádření:

Jednou z mnoha zkoušek podle ČSN EN 149+A1 je zkouška Průniku filtračním materiálem, definovaná v čl. 7.9.2. V čl. 8.11 je definováno, že vzorek se upevní plynotěsně na vhodný přípravek a podrobí se zkoušce (zkouškám) průniku, přičemž všechny součásti prostředku, které mohou mít vliv na průnik, jako jsou ventily nebo body upevnění upínacího systému, se vystaví zkušební koncentraci aerosolu“. Vzorky pro testování se připravují jejich připevněním tavnou pistolí k podkladu. Takto připravený vzorek je poté vložen do zkušebního zařízení a jsou odečítány měřené hodnoty. Tento postup viděli v polovině března studenti ČVUT, kteří byli v rámci předání vzorků polomasek vyvinutých ČVUT přítomni ve zkušebně. Jejich laické vyjádření toho, co viděli, bylo zpracováno v tvrzení, že vzorky se musí lepit, aby splňovaly podmínky těsnosti, což, jak bylo uvedeno v předchozím článku, „řekl Seznam Zprávám pracovník Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který si nepřál být jmenován".

Z výše uvedeného vyplývá, že zkouška se neprovádí na žádné zkušební hlavě, a ani nemůže být takto prováděna. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že v rámci tohoto typu zkoušky se vzorek jakkoliv (např. lepením) nepřipevňuje k žádné zkušební hlavě, jak má u tohoto dalšího článku pravděpodobně demonstrovat první fotografie. Druhá věta celého článku „Ta předně hodnotí kvalitu materiálu, ne těsnost“ je uvedena nesprávně, protože určitě daná norma nejprve nehodnotí kvalitu materiálu.

Dále je potřeba uvést, že prezentovaný protokol z naší instituce se netýká respirátorů, ale zdravotnických prostředků, čímž se vracíme zase k našemu dříve publikovanému vyjádření.

Na závěr ještě doplníme, že zástupci médií včetně portálu seznamzpravy.cz dostali nabídku zúčastnit se komentované prohlídky naší zkušebny s možností se seznámit s daným procesem zkoušení, která se uskuteční v úterý 5. 5. 2020.

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA

ředitel

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail