Klimatizace v letních dnech činí problémy. Může způsobit pracovní úraz?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji u počítače v tzv. open space prostoru, kde si kdokoliv může nastavit teplotu a intenzitu klimatizace podle sebe. Za poslední dva pracovní dny jsem pocítil velmi chladný vzduch, který foukal shora ze stropu přímo na mě. Klimatizace byla nastavena na nejvyšší výkon. Zabraný do práce jsem ztlumil klimatizaci a zvýšil teplotu až o pár minut později a to se opakovalo i druhý den. Během pracovní doby jsem cítil, jak se mi zhoršuje zdravotní stav (zvýšená teplota, bolest v krku, bolest svalů a hlavy) a po pracovní době jsem byl v takovém stavu, že jsem musel vyhledat pohotovost. Teď jsem kvůli něčímu bezohlednému jednání nemocný a nemohu zastávat své každodenní povinnosti. Upozornil jsem na to manažera firmy a ten mi "poradil", že si mám sednout jinam nebo pracovat z domu. Já ale chci sedět u svého týmu, protože společně řešíme různé situace, nehodlám být někde na samotce. Dočetl jsem se, že rozdíl vnějších a vnitřních teplot nemá být větší než 6 stupňů, ale evidentně to vedení firmy nezajímá. Bude to v tomto případě pracovní úraz, když dojde k újmě na zdraví?

Samozřejmě chápu, že v letních dnech, a zvlášť v abnormálně horkých letních dnech, jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému riziku onemocnění dýchacích cest z důvodu změny teploty a přechodu z klimatizovaného prostředí do prostředí neklimatizovaného apod. V žádném případě však nelze tvrdit, že došlo ke vzniku Vaší nemoci tím, že – jak vyplývá z Vašeho dotazu – jste byl dva dny v práci vystaven „pár minut“ snížené teplotě. Nemoc mohla být způsobena řadou jiných okolností, které jste ani Vy sám nezaregistroval. O poškození zdraví způsobené při výkonu práce se tedy rozhodně nejedná.

Prodiskutujte celou věc se zaměstnavatelem. Podle zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen všechny otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců se zaměstnanci (pokud u zaměstnavatele nepůsobí zástupci zaměstnanců – tedy odborová organizace nebo zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP) projednávat a o všech opatřeních v této oblasti je informovat. To je samozřejmě Vaše právo a Vy se můžete na jeho základě domáhat kdykoliv, aby zaměstnavatel Vám vysvětlil, co konkrétního udělal v této oblasti na pracovišti a z jakého důvodu to udělal tak a ne jinak.

Ve Vašem konkrétním případě však doporučuji využít jiné právo, a to právo stížnosti podle ustanovení § 276 odst. 9 zákoníku práce. Podle tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen projednat se zaměstnancem nebo na jeho žádost s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců anebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stížnost zaměstnance na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Doporučuji tedy, abyste podal zaměstnavateli písemnou stížnost a celou věc s ním podrobně projednal. Na oficiální písemnou stížnost bude muset vedení firmy – ať chce nebo nechce – reagovat. Při projednávání stížnosti žádejte přítomnost osoby odborně způsobilé v prevenci rizik u zaměstnavatele, protože to je osoba, která má dbát na dodržování předpisů BOZP na pracovišti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail