Kam a komu musí zaměstnavatel ohlásit pracovní úraz po 1. červenci 2005?

Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Podle § 133c odst. 4 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu orgánům a institucím, jejichž okruh stanoví vláda nařízením.
Jedná se o nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  Ohlašování pracovního úrazu řeší ustanovení § 3, odst. 1 a  odst. 2.

Záznamy o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc musí zaměstnavatel zaslat: nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:

  • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru  nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,
  • příslušné zdravotní pojišťovně.

Jak z výše uvedeného vyplývá, v praxi je nezbytné vypracovat záznam o úrazu minimálně ve čtyřech vyhotoveních, neboť jak vyplývá z ustanovení § 133c odst. 2 zákoníku práce jedno vyhotovení musí zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci, druhé vyhotovení bude zasílat oblastnímu inspektorátu práce nebo orgánu vrchního dozoru státní báňské správy, třetí příslušné zdravotní pojišťovně a čtvrté si musí ponechat pro svoji potřebu.

V případě smrtelného pracovního úrazu musí zaměstnavatel zaslat záznam o úrazu nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho ohlášení:

  • územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
  • příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu na pracovišti, stavbách a při činnostech, které podléhají jeho dozoru  nebo příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle zvláštního zákona,
  • příslušné zdravotní pojišťovně.

Jak vyplývá z tohoto ustanovení, je v praxi nezbytné vypracovat v případě smrtelného pracovního úrazu minimálně pět vyhotovení záznamu úrazu. Jedno vyhotovení musí zaměstnavatel předat ve smyslu ustanovení § 133c odst. 2 zákoníku práce rodinným příslušníkům zemřelého zaměstnance, druhé vyhotovení územně příslušnému útvaru Policie České republiky (aby mohlo být přešetřeno, zda v souvislosti se smrtelným úrazem zaměstnance nebyl spáchán trestný čin), třetí oblastnímu inspektorátu práce nebo orgánu vrchního dozoru státní báňské správy, čtvrté příslušné zdravotní pojišťovně a páté si musí ponechat pro svoji potřebu.

Seznam a kontakty na oblastní inspektoráty práce

 

Autor článku: 

Komentáře

Opravdu je dána povinnost...?

31.07.2005 - 14:42 Eduard Šimánek
Dle mně dostupných informací zatím neexistuje právní podklad, který by stanovil povinnost zaměstnavatelům zasílat záznam o pracovním úrazu příslušnému oblastnímu inspektorátu práce. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. nebylo dosud bohužel změněno, takže co teď? :-).

Posíláme záznamy o úrazech klidně protiprávně.

10.08.2005 - 00:14 Václav Syrový
V pátek dopoledne ( bylo 5.) jsme posílali záznam o úrazu na OIP do Jihlavy klidně protiprávně, včetně opatření proti opakování, které také na záznamu není uvedeno, ačkoliv ho Zákoník práce požaduje stanovit. A jak jsem mluvil dneska s několika kolegy a kolegyněmi, tak je tam posílali také úplně klidně protiprávně. Dneska už mě nic nepřekvapuje. Jeden předpis stanovuje šířku cest pro chůzi 1 metr, další ji stanovuje 1,1 m. A když někde není dost místa, tak je klidně uděláme 0,9 m a stále je to lepší a bezpečnější, než když tam cesta není vůbec. V samoobsluze je také předepsaná šířka cest okolo regálů, a při tom se tam nedá s vozíkem vůbec projet, a při tom je prodejna řádně zkolaudovaná. Vedoucí dělá vedoucího několik roků, a vůbec ani netuší, že by měl být jako vedoucí proškolen a také o požární ochraně, a zaměstnanci také, a že by se měla minimálně jedenkrát ročně provést prověrka BOZP podle ustanovení § 136a odst.4 ZP, že by zaměstnanci měli mít lékařskou vstupní prohlídku, že by měla mít firma uzavřenu smlouvu s lékařem  atd. atd. A to jsou poznatky jednom z dnešního dne.   Syrový.  

Utajování pracovních urazů

15.08.2005 - 06:57 Falber
Co když zaměstnavatel se snaží pracovní uraz utajit kam se obrátit..

Hlášení pracovního úrazu

06.09.2007 - 14:25 Ing. Slavík
<P>Jsme malá organizace. Kam všude má majitel firmy povinnost nahlásit vznik pracovního úrazu. Prosím sdělte všechny instituce, jejich adresy a termíny, do kdy má být hlášení o úraze odesláno.</P> <P>Děkuji.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail