K článku Pracovní úraz kolene a pozdější operace. Jak to řešit?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Úraz (viz tento článek) jsem hned ohlásil a sepsal s vedoucím zápis do knihy úrazů za účasti svědků. Poté jsem absolvoval vyšetření u lékaře, který mi sdělil nutnost operačního zákroku, ale vzhledem ke covidové situaci nešlo operovat hned. Protože jsem s tímto úrazem schopen pracovat, tak jsem si nevzal neschopenku. Tím zaměstnavatel neměl povinnost sepisovat záznam o úrazu. Technik BOZP mi jen sdělil, že zpětně už se k tomu nedá vracet a že pokud jsem si nevzal neschopenku hned, tak již zaměstnavatel žádné další povinnosti nemá. Mám však za to, že minimálně bolestné bych dostat měl.

Mám zkušenost s tím, že zaměstnavatelé v případě, kdy zaměstnanec hned není uznán práce neschopným, nepovažují úraz za „úraz hodný jejich pozornosti“ a snaží se zbavit odpovědnosti. Proto jsem Vám také psala, že je důležité, aby byl úraz řádně zaměstnavatelem vyšetřen. Teď již jsem z Vašeho vysvětlení klidnější. Pokud jste úraz hned nahlásil, vedoucí o něm sepsal záznam do knihy úrazů, tak je podle mne vše v pořádku. Jak si to dále zaměstnavatel vyšetřil nebo nevyšetřil, je už jen jeho věc. Podle § 2 odst. 3 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu má zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci potvrzenou kopii nebo výpis z knihy úrazů o jeho úrazu. Proto Vám doporučuji, abyste o to zaměstnavatele urychleně požádal, abyste měl v ruce alespoň nějaký prokazatelný doklad o tom, že k úrazu došlo a že byl řádně nahlášen.

Teď by již mělo stačit, aby Vám lékař potvrdil, že jste u něj hned po úraze byl, že on hned rozhodl o nutnosti operace (tím bude prokázaná ona přímá příčinná souvislost s úrazem) a také o tom, že s ohledem na Vaši práci zatím můžete chodit do práce. V tomto směru nemá technik BOZP pravdu, úraz je zdokumentován a zaevidován, tak teď jen až budete v pracovní neschopnosti, zaměstnavatel vyplní záznam o úrazu a zašle ho institucím uvedeným v nařízení vlády č. 201/2010 Sb. To nevadí, že je to s časovým odstupem, hlavní je, že se o úrazu vědělo a že byl řádně zdokumentován. V praxi se vyskytuje řada úrazů, o kterých se hned nesepisuje záznam o úrazu, protože zaměstnanec chodí do práce, a následně dojde ke komplikaci a zaměstnanec je uznán práce neschopným a sepisuje se záznam o úrazu.

Znovu ale doporučuji – vyžádejte si ten výpis z knihy úrazů. Až budete v pracovní neschopnosti a zaměstnavatel by nechtěl sepsat záznam o úrazu, tak se obraťte na místně příslušný oblastní inspektorát práce (kontakt naleznete na www.suip.cz). Oni by zaměstnavateli vysvětlili, jak má hlásit úraz.

Autor článku: 

Komentáře

Praktická zkušenost

20.01.2022 - 13:29 Ivo Barteček
Pracovník utrpěl při práci nedestruktivní poranění lokte naražením, sepsáno mistrem v knize úrazů. Po 14 dnech díky vzniklému otoku návštěva lékaře, po dalším týdnu opakovaně, ošetření odborným lékařem a nástup pracovní neschopnosti s dobou trvání 5 týdnů. Spárováno, uznáno jako pracovní úraz, dodatečně sepsán záznam o pracovním úrazu, pracovník byl odškodněn s veškerými náhradami (ztráta na výdělku, náklady související s léčbou, bolestné).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail