Jsou výstražné vesty podle nař. vlády 168/2002 Sb. brány jako OOPP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zajímalo by nás, zda výstražné vesty, které mají zaměstnanci podle odst. 1 písm. e) přílohy 1 k Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. používat při odstraňování poruch na pozemních komunikacích, jsou chápány jako osobní ochranný prostředek či nikoli.  Je správný náš výklad, že v tomto případě se v souladu s písm. d) § 2 nařízení vlády č. 485/2001 Sb. nejedná o OOPP poskytovaný dle § 104 zákoníku práce, nýbrž jde o jakousi nepovinnou výbavu vozidla, kterou by měl zaměstnavatel vybavit vozidlo (resp. zapůjčit zaměstnanci při řízení vozidla zaměstnavatele) pro možnost použití této výstražné vesty v případě uvedeném v příloze 1 k nař. vlády č. 168/2002 Sb.?

V tomto případě budu s Vámi s dovolením trochu polemizovat. Podle mého názoru výstražná vesta je pojmově určena k tomu, aby zaměstnanec byl lépe viditelný a tudíž, aby nedošlo k jeho úrazu v době, kdy musí opravovat automobil na silnici. Jak vyplývá z § 104 zákoníku práce osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, a oprava automobilu na silnici je podle mne obrovským rizikem. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky samozřejmě nezdůrazňuje, jestli je vesta OOPP, to stanoví obecně veškerá pravidla, která musí zaměstnavatel zajistit při provozování dopravy, to je nařízení, které má za cíl stanovit způsob organizace práce a pracovních postupů ne OOPP. V tomto směru se musíme obrátit na nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a toto nařízení v příloze č. 3, kde jsou vyjmenovány práce a činnosti, které vyžadují poskytování OOPP pod bodem 8 uvedeny „Práce a činnosti, které vyžadují použití výstražných oděvů práce při nichž je zapotřebí, aby zaměstnanci byli zřetelně viditelní.“ V příloze č. 2, která stanoví jednotlivé OOPP sice fotoluminiscenční vesty používané na silnících výslovně uvedeny nejsou, ale to je podle mne do jisté míry smůla tohoto nařízení, protože převzalo přílohy ze směrnice č. 89/656/EEC o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na používání osobních ochranných pracovních prostředků pracovníky při práci a tato směrnice je upřímně řečeno již zastaralá ( je z roku 1989). I v oblasti OOPP se pokrok nezastavil a existuje řada nových OOPP, který citovaná směrnice a i naše nařízení vlády výslovně neuvádí. Z toho důvodu také obě přílohy nařízení vlády č. 495/2001 Sb. uvádí své seznamy slůvkem „zejména“, aby bylo patrno, že nejde o výčet taxativní, vyčerpávající, ale naopak že jde o výčet příkladný.

Na základě výše uvedeného zastávám názor, že vesty jsou OOPP, zaměstnavatel musí vybírat i jejich velikost tak, aby byla pro zaměstnance vhodná, aby ho netěsnila, nebo naopak aby mu nebyla velká atd.

Autor článku: 

Komentáře

jsou výstražné vesty brány jako OOPP

18.03.2009 - 20:15 Driemerová
Chtěla jsem jen trochu upřesnit dotaz a odpověď. V podstatě odpověď byla správná. Dle mého názoru tázající potřeboval vědět, zda je možné tento OOPP - jeho přidělení vztáhnout na konkrétní vozidlo ( ne na zaměstnance). Toto je naprosto normální, existuje řada OOPP - jejichž přidělení a umístění je na pracovišti a zaměstnanci si je v případě potřeby berou na sebe ( např. ochranné gumové zástěry při práci s chemickými látkami). OOPP musí být zaměstnanci v případě potřeby dostupný.Jediný problém je uhlídat případné ztráty OOPP, pokud nejsou vydávány na konkrétní osobu.

ochrané prostředky pro úředníky

30.03.2009 - 02:18 Knopfová
Je obecní úřad povinnen vybavit úředníky provádějící terénní šetření (např.na stavbách) ochrannýmí prostředky - vesta, helma, pláštěnka, gumáky apod a kdo za to zodpovídá - zaměstnanec nebo zaměstnavatel?

S odpovědí JUDr. Evy Dandové

24.07.2009 - 15:52 JUDr. Držík
S odpovědí JUDr. Evy Dandové souhlasím v případě řidičů z povolání, kteří mohou mít v pracovní náplni mimo jiné i odstraňování drobných poruch. Jiná je ovšem situace např. v případě použití tzv. referentského vozidla zaměstnancem, který není oprávněn oddstraňovat na vozidle ani drobné poruchy. Tento pracovník v případě poruchy vozidla je povinen vozidlo odstavit - při dodržení dopravních předpisů - na nejbližším vhodném místě (okraj vozovky apod.), opustit vozidlo i vozovku a přivolat odbornou pomoc, takže se v takovém případě o osobní ochranný pracovní prostředek zjevně nejedná . V tomto případě tedy souhlasím s tazatelem v jeho názoru, že jde o doplňující výbavu vozidla, jejíž použití je stanoveno v odst. 1 písm. e) přílohy 1 k Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Dále podotýkám, že pro rozhodnutí zda jde či nejde o OOPP není rozhodující rozmanitost velikostního sortimentu, nýbrž určení a důvod použití daného prostředku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail