Jsou někde definovány ochranné oděvy pro práci pod napětím?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Jsou někde definovány ochranné oděvy pro práci pod napětím, zejména VVN?

ČSN EN 50110-1 ed. 2 obsluha a práce na elektrických zařízeních v článku. 4.6 Nářadí výstroj a přístroje, uvádí příklady ochranných pracovních pomůcek a ty jsou:

 • izolační boty, galoše a rukavice;
 • ochrana očí nebo obličeje;
 • ochrana hlavy;
 • vhodný ochranný oděv;
 • izolační koberec, plošiny a stojany;
 • izolované pružné a pevné zábrany;
 • izolované a izolační nářadí;
 • ovládací tyče a táhla;
 • zámky označení značky;
 • systémy indikace a detekce napětí;
 • zařízení na vyhledávání kabelů;
 • uzemňovací a zkratovací zařízení
 • přepážky, praporky, výstražné tabulky apod.

Oděv osob při obsluze a práci na elektrických zařízení musí být volen vzhledem k nebezpečí, které může vzniknout. Při práci pod napětím (PPN) nebo v blízkosti částí pod napětím se nesmí používat volně vlajících oděvů, prádlo a oděv nesmí být ze snadno vznětlivých látek. Zakazuje se pracovat s vyhrnutými rukávy, rukávy musí být v zápěstí zapnuty. Je rovněž zakázáno pracovat v oděvu s krátkými rukávy nebo bez rukávů vyjma při PPN na vzdálenost. Doporučuje se při vybraných PPN používat pracovní oděv výrazné barvy.

Pro práci pod napětím na potenciálu zařízení vvn (velmi vysoké napětí) a zvn (zvláště vysoké napětí) se používají vodivé ochranné pomůcky např. vodivé ochranné oblečení. Na ochranné pracovní pomůcky se vztahují technické normy, např. ČSN EN 60903 ed. 2 Práce pod napětím. Rukavice z izolačního materiálu.

Literatura: ČSN EN 50110-1 ed. 2, TNI 34 3100, PNE 33 0000-6

Autor článku: 

Komentáře

Nejsem na uvedenou oblast

05.11.2013 - 08:38 Herman Riedel
Nejsem na uvedenou oblast odborník, ale možná by pomohla tato norma - EN 61482-1-2,Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

Nejsem na uvedenou oblast

05.11.2013 - 08:40 Herman Riedel
Nejsem na uvedenou oblast odborník, ale možná by mpomohla norma EN 61482-1-2 Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

práce pod napětím v antistatickém obleku

20.02.2014 - 15:32 Milan Pail
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zda-li je dovolené z bezpečnostního hlediska se pohybovat v rozvodně NN,VN a pracovat na elektrickém zařízení v Antistatickém (čili vodivém) obleku. Děkuji za odpověď s pozdravem M.Pail

Re: práce pod napětím v antistatickém obleku

20.02.2014 - 15:34 Milan Pail
A zda-li se v tomto obleku může svařovat elektrickým obloukem. Díky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail