Soutěž pro odborníky v prevenci rizik

COMPETITION IN RISK PREVENTION FOR osh PROFESSIONALS

Alena Horáčková1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 11652 Praha 1, horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Článek informuje o nové národní soutěži pro odborníky v oblasti BOZP, jejímž cílem je podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

Klíčová slova: BOZP, prevence rizik, soutěže, Česká republika

Abstract

Article informs about the new national competition for professionals in occupational safety and health, which aims to promote an active approach to the implementation of risk prevention tasks, popularize this work activity, enhance the prestige of those tasks in risk prevention, and support their legitimate pride in the achievements.

Keywords: occupational safety and health, risk prevention, competitions, Czech Republic

Logo soutěže

„PROFESIONÁL BOZP“ je nová národní soutěž, která byla v říjnu roku 2011 vyhlášena na slavnostní akci v Kaiserštejnském paláci v Praze u příležitosti patnáctého roku trvání programu „Bezpečný podnik“. Záštitu nad touto soutěží převzal ministr práce a sociálních věcí. Soutěž vyhlašuje a organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., ve spolupráci se společností Kimberly-Clark, která je generálním partnerem soutěže. Na soutěži rovněž spolupracuje Státní úřad inspekce práce.

Díky soutěži „PROFESIONÁL BOZP“ bude možné pravidelně oceňovat jednotlivce, opravdové odborníky v prevenci rizik, za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního života zaměstnanců a firemní kultury podniků. Podle možností a získaných zkušeností bude v dalším období zvážena eventualita vyhlášení obdobné soutěže pro koordinátory BOZP na staveništi.

Záměrem soutěže je ocenit individuální přínosy osob, které vykonávají práci v dané oblasti a které napomáhají k prosazování kultury bezpečnosti při práci, zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, napomáhají ke zlepšení postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů BOZP v podniku. Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy. Jedná se o inovativní krok, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v ČR motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

Soutěž je určena pro odborně způsobilé osoby plnící úkoly v prevenci rizik u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. Odborně způsobilou osobou pro úkoly v prevenci rizik se rozumí fyzická osoba podle §§ 9 a 10 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Soutěžit lze ve dvou soutěžních kategoriích:

  1. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu,
  2. osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy.

Soutěžící musí odeslat vyplněný Přihlašovací formulář nejpozději do 30. 6. 2012 na adresu organizátora.

Vítězové soutěže v každé kategorii obdrží ocenění v podobě osvědčení, plakety a hodnotného daru. Ocenění a ceny bude předávat ministr práce a sociálních věcí spolu s generálním inspektorem SÚIP a zástupcem společnosti Kimberly-Clark.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v.v.i. www.vubp.cz/profesional-bozp.

Fotogr. 1: Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a zástupkyně společnosti Kimberly Clark, s.r.o., při vyhlášení soutěže ?PROFESIONÁL BOZP? v Kaiserštejnském paláci
Fotogr. 1: Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a zástupkyně společnosti Kimberly Clark, s.r.o., při vyhlášení soutěže „PROFESIONÁL BOZP“ v Kaiserštejnském paláci

Vzorová citace

HORAČKOVÁ, Alena. Soutěž pro odborníky v prevenci rizik. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 4. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2011/bozp-profesional.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail