Aktualizace výkladového terminologického slovníku

Updating of the terminology glossary

Vilém Sluka

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., sluka@vubp-praha.cz

V únoru 2019 byla na webových stránkách Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) zveřejněna 2. aktualizace Výkladového terminologického slovníku některých pojmů používaných v Posouzení rizik závažné havárie pro účely zákona o prevenci závažných havárií. Aktualizace je provedena z důvodu implementace směrnice 2012/18/EU Evropského parlamentu a Rady (SEVESO III) do českého právního řádu, kdy na základě této skutečnosti byl vydán nový zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií a příslušné provádějící právní předpisy; dále byla vydána nová verze slovníku managementu rizik: TNI 01 0350 Management rizik – Slovník (Pokyn 73), srpen 2010; dále bylo třeba doplnit některé vybrané definice z ČSN EN 61511-1 Funkční bezpečnost – Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, definice, termíny z managementu rizik [ČNI 2005], další používané termíny v této oblasti; a konečně bylo třeba zpřesnit některé výklady termínů a prověřit dostupnost webových odkazů (k 17. 12. 2018).

Tento slovník je dostupný z: https://www.vubp.cz/prevence-zavaznych-havarii/metodiky.

Vzorová citace
SLUKA, Vilém. Aktualizace výkladového terminologického slovníku Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2019, roč. 12, č. 1. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/aktualizace-vykladoveho-terminologickeho-slovniku. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail