Již jste předali ČSSZ svou evidenci pracovních úrazů?

Zdroj: 

Problematika náhrad škod vzniklých v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání je velmi živá a dost často je i tématem na portálu BOZPinfo. Zásadním problémem je náhrada současného "prozatímního" řešení, jež měl vyřešit zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců.

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců měl původně nabýt účinnosti již 1. ledna 2008. Jeho účinnost však byla několikrát odložena a v současné době je platné datum 1. ledna 2013. Avšak § 92 a § 93 nabyly účinnosti již dnem vyhlášení zákona, tedy 7. června 2006. Od toho dne jsou nejen platné, ale i závazné a je tedy nutné se jimi řídit, i když zbytek zákona je dosud bez účinnosti.

Podle v současné době platného znění § 92 jsou zaměstnavatelé nejpozději do 1. září 2012 povinni předat České správě sociálního zabezpečení kopii své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, kterou vedou pro účely zákonného pojištění, pokud poskytování náhrad trvalo i po 30. červnu 2012. Pro předání kopie dalších částí evidence jsou stanoveny termíny:

  • do 31. prosince 2012, pokud poskytování náhrad trvalo i po 30. listopadu 2012,
  • do 15. ledna 2013, pokud náležely nároky na dávky i po 31. prosinci 2012.

V současné době je v Parlamentu ČR projednáván návrh na zrušení zákona č. 266/2006 Sb. Ten je však zatím pouze po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který doporučil jeho schválení. Je tedy zcela jisté, že do 1. září schválen nebude. Proto pro zaměstnavatele v současné době platí povinnost zaslat ČSSZ kopii své evidence o pracovních úrazech a nemocech z povolání, čímž jsou myšleny záznamy a dokumentace o pracovních úrazech a nemocech z povolání vedené podle zvláštních právních předpisů a doklady o jejich odškodnění. Kopie evidence má být podle zákona zaslána v písemné i elektronické podobě. Nic na tom nemění záměr zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců zrušit, neboť nejen není jisté, že bude zrušen, ale v současné době je závazná povinnost předat ČSSZ kopii evidence.

Autor článku: 

Komentáře

zkušební příspěvek

29.08.2012 - 15:21 Kuba Růžička
kontrola diskuzí

ČSSZ tuto evidenci nepožaduje

31.08.2012 - 10:45 Miloslav Čech
ČSSZ tuto evidenci nepožaduje. viz odkaz na tiskovou zprávu: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-08-29-pro-zamestnavatele-kopie-evidence-o-pracovnich-urazech-a-nemocech-z-povolani.htm

Re:

31.08.2012 - 20:49 Tomáš Neugebauer
Máte pravdu, že ji nepožaduje, ale oznámila to až 29. srpna, což je hodně pozdě, neboť to už ne jeden zaměstnavatel měl odesláno (možná, že to byla reakce na došlé zásilky). Navíc není v situaci, aby mohla rozhodnout o tom, zda ji požaduje či nikoliv. Z její strany se jedná o výzvu k nedodržování zákonné povinnosti (naštěstí paragraf, kterým je sankcionováno nezaslání kopie evidence ČSSZ není účinný a tak zaměstnavateli nehrozí pokuta za uposlechnutí výzvy). Zda bude zákon č. 266/2006 Sb. zrušen v současné době opravdu nikdo neví. Proslíchá se, že v druhém čtení bude opět navrženo odložení data účinnosti. Když se podíváte na návrh pořadu 45. schůze PSP, která začíná v úterý, tak tam zatím projednání zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb. není navrženo (takže se s tím asi moc nepospíchá). Zároveň se proslíchá, že ČSSZ není připravena plnit od 1. 1. 2013 svou zákonnou povinnost, takže je dosti reálné, že zákon účinnosti od 1. 1. 2013 nenabude. Ale jisté to zdaleka není a dodržování zákona v právním státě by mělo být automatické.

Re:

31.08.2012 - 20:54 Tomáš Neugebauer
Omlouvám se za chyby, které jsem zjistil po přečtení textu po odeslání (při psaní je to značně malé). Pochopitelně správně má být: proslýchá.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail