Jenom zdravý a spokojený zaměstnanec může podávat správný výkon

Zdroj: 

Právě skončila dvouletá kampaň EU-OSHA "Zdravé pracoviště zvládne i stres" zaměřená na řízení stresu a psychosociálních rizik při práci. Tečkou za právě ukončenou kampaní bylo setkání u kulatého stolu se zástupci médií 10. 11. v Praze, na kterém firmy i jednotlivci prezentovali svůj správný přístup k BOZP. Po krátkém zhodnocení kampaně Danielou Kubíčkovou z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., zde mimo jiné vystoupili Profesionál BOZP 2015 Heřman Riedel a Klára Sejková z firmy T-Mobile ČR oceněné v soutěži Podnik podporující zdraví.

V rámci kampaně vyšla řada informačních materiálů, které zájemci najdou na stránkách kampaně, uskutečnily se semináře na téma řízení stresu a psychosociálních rizik, povědomí o BOZP mají děti od nejútlejšího věku díky dětské výtvarné soutěži pod názvem Strašák stres. Tyto akce si především kladou za cíl snížení pracovní úrazovosti a výskytu nemocí z povolání.

Ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., Stanislav Malý předložil informace o pracovní úrazovosti (zdroj: BOZPinfo), ze kterých opětovně vyplynulo, že odvětví s největší pracovní úrazovostí je stavebnictví, především práce ve výškách. S výší úrovně BOZP při práci na staveništích úzce souvisí institut koordinátora BOZP na staveništi (dále jen koordinátor) a nově vyhlášená soutěž PROFESIONÁL - KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI (bližší informace v tomto článku). Cílem soutěže je kromě podpory činnosti samotných koordinátorů a seznamování ostatních s jejich příklady správné praxe i zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o významu tohoto institutu.

Od doby, kdy byl zaveden institut koordinátora zákonem č. 309/2006 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007, se mnohé změnilo, ale stále je co zlepšovat.

Vladimír Mílek předseda odborného sdružení Společná VIZE – bezpečnost na staveništi o. s., na názorných ukázkách demonstroval důležitost koordinátora, který může stavbyvedoucímu velmi pomoci v případě, že dělá svou práci kvalitně. „Bohužel někteří pojali činnost koordinátora jako přivýdělek, ne jako odbornost, přijdou jednou za měsíc na stavbu a nemají přehled, co se na staveništi děje,“ řekl Vladimír Mílek a připojil pozvání na mezinárodní konferenci, která se bude konat 19 – 20. 11. 2015 v hotelu Maximus Resort v Brně a bude se mimo jiné věnovat odpovědnosti zadavatele stavby.

Negativní zkušenosti s koordinátorem potvrdila i Anna Samková z oddělení bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí „Na trhu práce je dnes v ČR více než 3000 koordinátorů, z nichž si mnozí neuvědomují svoji skutečnou odpovědnost a podceňují ji. Na rozdíl od staveb v zahraničí, kde už se přesvědčili o výhodách koordinátora, je v ČR institut koordinátora stále podceňován a projektanty, architekty a zadavateli staveb stále opomíjen. Hlavním ukazatelem ve veřejné soutěži zůstává nejnižší cena,“ říká.

Tématu koordinátora se věnoval i Pavel Svoboda, vedoucí katedry technologie staveb, Fakulty stavební, ČVUT a předseda Českého svazu stavebních koordinátorů ČSSI, který se domnívá, že koordinátor by měl být na stavbě denně, i když to nutně nemusí být celou pracovní dobu. Právě odborné vzdělání je základní předpoklad, aby vykonával svou práci dobře. K činnosti koordinátora má blízko obor "Příprava, realizace a provoz staveb", jehož absolventi jsou na trhu práce velmi žádáni, kromě jiného i z důvodu znalosti BOZP.

Novela z. č. 309/2006 Sb., která by měla přinést koordinátorům významné změny, je nyní ve 2. čtení v Parlamentu ČR.

Pro vedení firmy The Linde Group je bezpečnost práce na prvním místě. Jistě je velmi potěšilo, že právě jejich odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik Heřman Riedel se stal Profesionálem BOZP 2015. První projekt, se kterým v soutěži uspěl, byl „Zavedení systému povolení práce a navazujícího školení pro tuto oblast“. Jde o soubor opatření, který má zamezit vzniku mimořádných událostí při nestandardních činnostech, které nejsou součástí běžných pracovních povinností zaměstnanců (jedná se o opravy, rekonstrukce, výkopové práce, testování zařízení, čištění, údržbu vyžadující odstávku zařízení atd.). Opatření platí i pro externí firmy, které působí v areálech Linde nebo u zákazníků.

Úkolem projektu č. 2 „Vývoj nových druhů OOPP a nahrazení stávajících nevyhovujících OOPP“ při práci plničů tlakových lahví hořlavých/oxidujících plynů bylo nalézt výrobce vhodného materiálu, zvolit vhodný design těchto oděvů, které budou splňovat požadavky i normy na tzv. vysokou viditelnost, odzkoušení ve výrobě a následné dovedení k dokonalosti. Posledním krokem byla certifikace oděvu a zahájení sériové výroby.

Třetí projekt měl snížit úroveň vibrací přenášených na ruce u plničů lahví. Cílem měření prováděného akreditovanou laboratoří při jednotlivých operacích za použití různých nástavců nástrojů pro utahování a povolování ventilů a krytů lahví bylo vytipovat vhodný utahovák s nejmenšími vibracemi přenášenými na ruce a ten byl postupně zaváděn na jednotlivá pracoviště.

Vladimíra Lipšová ze Státního zdravotního ústavu seznámila účastníky s výsledky studie „Stres, deprese a životní styl v České republice“ provedené v roce 2014 1. LF UK, která odhalila alarmující údaje. Ze studie vyplynulo, že 31 % populace pociťuje projevy deprese, 7 % klinicky závažné deprese, v České republice za deset vzrostla spotřeba antidepresiv o 95 % v počtu balení a v nárůstu denních dávek až o 236 %. 34 % lidí se cítí ohroženo syndromem vyhoření, 9 % občas uvažuje o ukončení života, 1 % velmi vážně (denně spáchají sebevraždu 4 osoby). „Jako prevence působí: přiměřený pohyb, zdravá strava, nekouření, alkohol jen opatrně, zájmy, záliby, fungující partnerský vztah, spokojenost v zaměstnání a podnik podporující zdraví tohle všechno podporuje,“ říká Vladimíra Lipšová.

Takovým podnikem je T-Mobile Czech Republic, který získal Titul Podnik podporující zdraví 3. stupně v kategorii Velké podniky. Co všechno se děje v oblasti péče o zaměstnance, přišla prezentovat Klára Sejková, specialistka na pracovní bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Péče o zdraví zaměstnanců stojí na třech hlavních pilířích. První z nich je důkladná pracovnělékařská péče, dále je to léčebná péče, jejíž součástí je garance kvalitních lékařů a lékařského vybavení, výjezdy lékaře na pracoviště a domů, rozšířená nadstandardní zdravotní péče – očkování, vitamíny, masáže. 3. pilířem je Program Zdravá firma, jejímž cílem je dlouhodobě vzbudit přirozený zájem zaměstnanců o své zdraví. V roce 2015 se program zaměřil na sladění soukromého a pracovního života – flexibilní pracovní doba, příměstské tábory pro děti zaměstnanců, vzdělávání pomocí e-learningu v oblasti ergonomie, prevence stresu, správného stravování; preventivní značkové balíčky; Fithall – elektronická posilovna a portál o zdravém životním stylu, který nabízí například možnost sestavit si svůj individuální jídelníček pomocí výživového specialisty, dny zdraví plné aktivit a seminářů na podporu fyzického i duševního zdraví.

Nová kampaň „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ bude vyhlášena v dubnu příštího roku.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail