Je potřeba mít oprávnění organizace pro montáž a opravy elektrických zařízení pro vlastní potřebu?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

K zákonu č. 250/2021 Sb. § 7 - je potřeba mít oprávnění organizace k montáži, opravám, revizím a zkouškám VTZ pro elektroúdržbu, když zaměstnavatel provádí pro své potřeby montáž a opravy, někdy i interní výrobu elektrických zařízení? Dle staré legislativy toto pro vnitropodnikovou potřebu nebylo požadováno.

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v § 7 odst. 2 zcela jasně říká: Činnosti na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 (montáž, opravy, revize, zkoušky) mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění dle § 8 a 9. Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. § 3 stanovuje, jaká zařízení se za vyhrazená elektrická technická zařízení (VETZ) považují a jaká nikoliv.

Z uvedeného vyplývá, že oprávnění k činnosti na VETZ dle § 8 a 9 zákona č. 250/2021 Sb. je nutné i pro interní potřeby podnikající právnické či fyzické osoby. Pokud výrobky, stroje nejsou vyhrazeným elektrickým technickým zařízením a pokud výrobce nestanoví jinak, mohou na nich vykonávat činnosti právnické, podnikající fyzické osoby, které nejsou držiteli oprávnění dle § 8 a 9 zákona č. 250/2021 Sb.

Autor článku: 

Komentáře

Někde je chyba

08.12.2022 - 14:26 Ivo Barteček
Zrovna jsem to řešil po telefonu s TIČR. Oprávnění je potřebné pouze pro dodavatelský způsob činnosti, nikoliv pro interní činnost vlastními způsobilými zaměstnanci. Zákon 250/2021 Sb. §8, odst. 2, písm. a) odkazuje na 2006/123/ES o poskytování služeb. Takže, pokud mi vypínač jako součást vyhrazeného zařízení (součásti stavby) opraví vlastní způsobilý zaměstnanec, nic nepotřebuji. Pokud si pozvu živnostníka, musí být způsobilý a bývalý §6 bývalé vyhlášky 50/1978 Sb. ke způsobilosti dodavatelským způsobem již dnes nestačí. A kdo si myslí, že by třeba mohl stačit bývalý §7, myslí taky špatně. Ale stále se bavíme o tom, co není jasně uvedeno - o dodavatelském způsobu činnosti.

Odpověď autorky odpovědi na dotaz Ivany Blažkové

09.12.2022 - 08:51 Kateřina Hrubá
Odpověď na výše uvedený dotaz vycházela z jednoznačného znění § 7 odst. 2 zákona: „Činnosti na vyhrazených technických zařízeních podle odstavce 1 mohou vykonávat právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které jsou držiteli oprávnění podle § 8 a 9.“ Na dotaz k této problematice SÚIP ze dne 25.10.2022 rovněž odpověděl § 7 odst. 2 zákona 250/2021Sb. Odvolávka na směrnici č. 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu je v zákoně v § 8 odstavec 2 bod a). V tomto bodě není zmínka o formě (dodavatelské či interní) činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních. K problematice externí či interní činnosti na VETZ je zřejmě nutné vydat ještě v rámci nové legislativy rozhodující a jednoznačné stanovisko.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail