Je nutné školit jednatele firmy z BOZP?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zajímalo by mě, jestli se musí školit i zaměstnavatel (majitel, jednatel firmy) v oblasti BOZP?

Nerozumím přesně tomu, co rozumíte pod pojmem „majitel“, ale jednatel, který si v praxi počíná jako vedoucí zaměstnanec ve smyslu § 11 zákoníku práce, určitě ano.

Vedoucí zaměstnanci podle § 11 zákoníku práce mají totiž přímo zvláštní postavení na úseku BOZP, neboť jsou povinni zajišťovat péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a tato povinnost je neoddělitelnou součástí jejich pracovních úkolů. Rovněž je specifické jejich postavení v oblasti odpovědnosti za škodu, neboť jsou povinni zabezpečit opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. To vše jsou důvody pro to, že proškolen musí být každý vedoucí zaměstnanec (bez ohledu, jestli to je jednatel nebo přímo společník), který vystupuje vůči zaměstnancům z pozice vedoucího zaměstnance a dává jim úkoly a řídí jejich práci.

Autor článku: 

Komentáře

Doplnění

07.06.2017 - 16:47 Petr Málek
Já pod pojmem majitel, jednatel vidím osobu, která nemá pracovní poměr ve své firmě. Jedná se např. o případ OSVČ, který je zaměstnavatelem nebo jednatele, který řídí svoji firmu na základě smlouvy o výkonu funkce z titulu zákona o obchodních koproracích. Podle mě by si tito lidé měli zajišťovat školení po vlastní linii. Samozřejmě ale nic nebrání tomu, aby se účastnili "celofiremního" školení a tak se řádně seznámili s podmínkami ve své firmě, což se v praxi moc neaplikuje.

Následky

07.06.2017 - 20:29 Radoslav Vlasák
A pokud ten jednatel či majitel, který je zároveň "vedoucím zaměstnancem", o problematice BOZP moc neví, může to mít (a většinou také má) na úroveň zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v "jeho" firmě negativní dopady. Ono jaksi pořád ještě platí, že bezpečnost práce (a samozřejmě i ochrana zdraví) začíná buď ve vedení firmy, nebo nezačíná prakticky vůbec.

Vše začíná u pojmosloví

12.06.2017 - 07:26 Petr Bartoš
Jsem toho názoru, že v samém prvopočátku je potřeba stanovit si pojmový aparát a následně přisuzovat skutečnosti k jednotlivým pojmům. Z praxe víme, že nejen majitel firmy je jejím jednatelem, a že na řízení firmy si majitel najímá/zaměstnává lidi, kterým poskytuje status jednatele také. Ale ..... rozhodně by i majitelé firem měli mít nějaké povinné základní školení BOZP a PO. Pak by totiž i věděli, že pro tyto oblasti je nutné vynaložit nemalé finance a úsilí všech tak, aby úrazů a škod na majetku bylo co nejméně. Jde přeci "JEN" o naše zdraví a životy, ne?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail