Jaký prostor připadá na jednoho zaměstnance na pracovním místě?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jaký prostor připadá na jednoho zaměstnance na pracovním místě? Jaká norma to řeší?

Podle ustanovení § 6 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů, platí, že prostorové požadavky na pracoviště a pracovní místo související s fyzickou zátěží zaměstnance jsou upraveny v příloze č. 6 k tomuto nařízení a že pracovní polohy při práci musí splňovat kritéria uvedená v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Z přílohy č. 6 části A (Prostorové požadavky na pracoviště) pak vyplývá, že "1. Pro jednoho zaměstnance musí být na pracovišti volná podlahová plocha nejméně 2 m2 mimo zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být v žádném místě zúžena pod 1 m. 2. Světlá výška pracovišť, na kterých se vykonává trvalá práce, musí být:

a) při ploše do 20 m2nejméně 2,50 m,

b) při ploše do 50 m2nejméně 2,60 m,

c) při ploše od 51 do 100 m2 nejméně 2,70 m,

d) při ploše od 101 do 2000 m2 nejméně 3,00 m,

e) při ploše více než 2000 m2 nejméně 3,25 m.

3. Světlá výška místností se šikmými stropy při ploše do 20 m2, na kterých se vykonává trvalá práce, musí být minimálně nad polovinou podlahové plochy 2,30 m. Místnosti s plochami uvedenými v písmenech b) až e) musí mít minimálně nad polovinou podlahové plochy světlé výšky zde uvedené. 4. Světlá výška pracovišť, na kterých se vykonává práce po dobu kratší než 4 hodiny za pracovní dobu nebo práce občas, nesmí být nižší než 2,1 m. 5. Výšky uvedené v bodu 2 písm. d) a e) mohou být v prodejních prostorách, kancelářích a jiných pracovních prostorách, ve kterých je vykonávána lehká práce, či práce v sedě, sníženy o 0,25 m za předpokladu, že bude zajištěn pro každého trvale pracujícího na pracovišti vzdušný prostor podle bodu 6 a bude vyloučeno oslňování zaměstnanců. Světlá výška však nesmí být nižší než 2,60 m. 6. Na pracovištích musí na jednoho zaměstnance připadnout nejméně 12 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané v sedě, 15 m3 vzdušného prostoru při práci vykonávané ve stoje, 18 m3 vzdušného prostoru při těžké tělesné práci. Stanovený vzdušný prostor nesmí být zmenšen stabilními provozními zařízeními. 7. Požadavky v bodech 1 až 6 se nevztahují na ovládací stanoviště a kabiny strojního zařízení, boxy pokladen a pracovní prostory obdobné povahy." V části B této přílohy jsou uvedeny prostorové požadavky na pracoviště, na kterých nemohou být splněny normové hodnoty pro denní nebo sdružené osvětlení a v části C některé požadavky na pracovní místo.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail