Jaké vzdělání musí mít osoba pro výkon státního požárního dozoru?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla kpt. Mgr. Marcela Hronová z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Jaké vzdělání musí mít osoba pro výkon státního požárního dozoru?

Státního požární dozor se ve smyslu § 31 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vykonává:
a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně (prevence - kontrolní činnost);

b) posuzováním staveb - od územního plánu až po stavební povolení - t. j. stavební prevence;

c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky posuzování bezpečnosti staveb (při kolaudaci stavby - stavební prevence);

d) posuzováním výrobků z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených zařízení (zkušební ústav);

e) schvalováním posouzení požární nebezpečí - prevence;

f) zjišťování příčin vzniku požárů (vyšetřovatelé oddělení ZPP);

g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek PO - prevence;

h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření - v rámci kontrolní činnosti prevence.

Otázkou je, o kterou z uvedených činností byste měl/a zájem. Právě od zaměření se totiž odvíjí požadavek na vzdělání - např. u stavební prevence bude upřednostněna stavební fakulta ČVUT, u kontrolorů to bude spíše právní nebo správní zaměření, u vyšetřovatelů to může být chemie či jiné technické vzdělání.

Zásadní informace týkající se předpokladů k přijetí do služebního poměru jsou uvedeny v zákoně č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, (§ 13 a následující).

Pokud máte zájem stát se příslušníkem Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, doporučuji sledovat webové stránky http://www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy.aspx, kde jsou zveřejňovány informace o volných místech. U každé pracovní pozice je pak uveden i požadavek na vzdělání uchazeče.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail