Jaká byla pátá Konference BOZP?

Zdroj: 

Dne 18. listopadu 2019 se v pražském hotelu Olympik Tristar konal již pátý ročník Konference BOZP pořádaný nakladatelstvím Verlag Dashöfer a jím provozovaným portálem BOZPprofi. Akce proběhla za velkého zájmu odborné veřejnosti. Téměř 350 účastníků tak mělo možnost vyslechnout si přednášky na témata, která jsou pro českou BOZP momentálně aktuální, nebo mají dlouhodobější význam, ale podle organizátorů se jim nedostává pozornosti, jakou by zasluhovala.

Zájem vzbudil i doprovodný program v podobě výstavy dodavatelů OOPP, pracovní módy, ochranných oděvů, ale také různých řešení pro zajištění bezpečnosti. Těch se tentokrát účastnilo více než 20. Akci dodali jedinečnou kulisu a účastníkům dodali v ČR ojedinělý přehled o trhu pro obor. Odborným garantem a moderátorem konference je od prvního ročníku Robert Křepinský, předseda stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, člen týmu expertů pro BOZP při ČMKOS a Svazový inspektor bezpečnosti práce odborového svazu UNIOS.

Konference získala záštity ministryně práce a sociálních věcí, ministra průmyslu a obchodu a hlavní hygieničky ČR (náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví ministra zdravotnictví). Úvod konference proto patřil jako tradičně pozdravům od zástupců těchto institucí. Jako první vystoupila Mgr. Bc. Lucie Kyselová, vedoucí Oddělení bezpečnosti práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí, po ní Mgr. Pavel Fošum, vedoucí Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství na Ministerstvu zdravotnictví.

Po něm dostal slovo Mgr. Radek Roušar, prezident Elektrotechnického svazu českého a vedoucí Sekce pro vyhrazená technická zařízení Hospodářské komory ČR. Z nejočekávanější legislativní události letoška sice nakonec sešlo, přesto se organizátoři rozhodli seznámit s návrhem zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a jeho prováděcími předpisy. Aktuálně je po několika odkladech návrh zařazen na 39. jednání poslanecké sněmovny 26. listopadu 2019. Původně plánovaný termín účinnosti 1.1.2020 se tak posouvá na 1.1.2021.

Po přestávce následovala sekce věnovaná ochraně zdraví. Slovo si vzal opět Mgr. Pavel Fošum a velmi stručně seznámil s aktuálně připravovanou šestou novelou nařízení vlády č. 361/2007 Sb., která nově upraví některé limity pro škodlivé látky a také limity pro fyzické zátěže. Na tento příspěvek pak navázal MUDr. Michael Vít Ph.D. ze Státního zdravotního ústavu a ve své osvětově laděné přednášce osvětlil význam expozičních limitů k ochraně osob před ohrožujícími faktory. Jak sám řekl, za každým limitem je třeba vidět člověka a jeho ohrožení fatálním poškozením zdraví. Po něm MUDr. Miroslava Hornychová CSc., ze Státního zdravotního ústavu přinesla přehled historie legislativní ochrany pracovníků před expozicemi rizikovým faktorům, jejíž počátky sledovala napříč předpisy od dob Rakousko-Uherska až po dnešní nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Po obědě jako rozcvička následovalo půlhodinové představení vybraných partnerů a vylosování soutěží, které si připravili pro účastníky konference. Po jeho skončení pak Robert Křepinský seznámil s legislativními novinkami pro nadcházející období.

První odpolední blok byl věnován tématům z praxe. Po roční pauze konference opět otevřela otázku Detekce návykových látek na pracovišti. Ing. Michaela Martínková z MIVO Agency s.r.o. seznámila s tím, jak u zaměstnanců správně kontrolovat a v případě potřeby prokazovat přítomnost návykových látek včetně alkoholu dle platné legislativy.

Dalším tématem, které není u nás příliš diskutováno, ale týká se přitom velkého množství zaměstnavatelů, je zajištění bezpečnosti a souvisejících otázek u zaměstnanců z ciziny. O praxi ve společnosti FOXCONN CZ, ale i péči o BOZP obecněji při zaměstnávání cizinců, hovořila Petra Šmerdová.

Poslední blok pak byl zaměřen na otázky odpovědnosti. Nejdříve advokát JUDr. Martin Mikyska hovořil o trestní odpovědnosti v souvislosti se sankcemi za porušování předpisů týkajících se BOZP – snažil se poukázat na nepřípustnost souběhu odpovědnosti správní a trestní a možnosti dvojího trestání podle zásady ne bis in idem.

Odpovědnosti se týkala i závěrečná přednáška Ing. Milana Kondziolky ze společnosti Preventcom s.r.o. Jeho příspěvek rozebral velmi častý úkon tzv. předávání pracoviště. Až na výjimky něco takového legislativa nepožaduje, řada subjektů jej však přesto provádí, proto přinesl určité tipy na to, jak předávat, aby se předání projevilo ve zvýšení bezpečnosti.

Pátý ročník konference BOZP lze považovat za úspěšný a zdařilý, čímž se zařadil za čtyři předešlé. Účast na hranici kapacity prostor znamenala pro posluchače mírné nepohodlí, organizátoři však doufají, že jej vyvážila úroveň přednášejících a hodnota prezentovaných témat. Ohlasy by se tomu zdály napovídat.

Pokud jste akci minuli, na BOZPprofi budou v předplatitelské sekci k dispozici záznamy z akce a na stránce konference fotografie a krátké video z průřezu dnem. Na příští ročník se lze už nyní hlásit na https://www.kursy.cz/konference-bozp-v-roce-2021-productskbozp20/.

Komentáře

Konference

30.11.2019 - 01:01 Vladimír Seloucký
Nejsem si zrovna jist,jestli nepohodlí vyvážila odbornost přednášejících. Nepřijde mi šťastné pokud si účastník zaplatí nemalé peníze a pak se musí choulit celý den na židli a závidět tak zbytku kolegů, kteří sedí u stolů. Zrovna tak bych uvítal kdyby se akce natáhla na 2dny a tím bychom snad odstranili neustále připomínání lektorů o tom, že mají málo času a proto se nedozvíme vše co nám chtěli sdělit. Uvítal bych opravdu větší zaměření na konkrétní a praktické příklady z praxe. Na otázky diváků opravdu není působivé odpovídat "já nevím", "my to tak děláme" atd... Novela zákona? Proč zabralo seznámení s předpisem tolik času abychom se pak dověděli, že stejně ještě není schválena a kdo ví jak bude??? Catering výborný Organizace dostatečná Přednášející dopoledne chvalitební p.Křepinsky profesionál....

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail