Institut trhu práce bude zájemcům o zaměstnání nabízet osobní doprovod

Zdroj: 
Institut trhu práce (ITP) – podpůrný systém služeb zaměstnanosti je pilotní systémový projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Zaměřuje se především na zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb zaměstnanosti.

Institut trhu práce (ITP) – podpůrný systém služeb zaměstnanosti je pilotní systémový projekt realizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Zaměřuje se především na zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb zaměstnanosti.

V projektu ITP došlo v roce 2007 k významným změnám. Ke stávajícím partnerům, kterými byli Hospodářská komora ČR a Národní vzdělávací fond, se připojilo 26 úřadů práce pěti pilotních krajů (Ústecký, Pardubický, Moravsko-slezský, Zlínský a kraj Vysočina). Zapojení úřadů práce přineslo výrazný kvalitativní posun v realizaci projektu, jelikož začala být využívána jejich dlouholetá zkušenost v řešení potřeb trhu práce. Pozornost MPSV ČR jako realizátora projektu je v této souvislosti významně zaměřena na prohloubení a rozšíření služeb zaměstnanosti.

Rozšíření se týká nejen zvýšení rozsahu služeb, které budou poskytovány uchazečům a zájemcům o zaměstnání, ale především zvýšení péče o uspokojení potřeb malých a středních zaměstnavatelů. Rozšíření veřejných služeb zaměstnanosti by měla také zajistit plánovaná zvýšená součinnost se subjekty samosprávy, zejména krajskými úřady a jejich radami pro rozvoj lidských zdrojů.

Prohloubení veřejných služeb zaměstnanosti bude řešeno zvýšením orientace na práci s disponibilní pracovní silou tak, aby byly co nejlépe řešeny potřeby zaměstnavatelů. Mimo jiné půjde o širší využití výsledků analýz vstupních informací, díky budovanému manažerskému informačnímu systému. Dále ke zpracovávání prognóz a řešení jejich vazeb a využití v sektoru školství a celoživotního vzdělávání, ale i z pohledu podnikatelského prostředí a rozvoje regionů.

„Úřady práce díky projektu začnou pracovat podle nových metodik, které zvýší individuální péči o uchazeče i zaměstnavatele. Začneme se více orientovat na individuální potřeby zaměstnavatelů a jejich současné i budoucí zaměstnance“, konstatuje vedoucí projektu Alena Jungová. „Plánujeme hlouběji analyzovat potřeby a možnosti disponibilní pracovní síly a pomocí cílených rekvalifikací a individuálního poradenství lépe uspokojovat potřeby zaměstnavatelů i potenciálních zaměstnanců“, dodává.

V průběhu realizace projektu je například zaváděna významná služba, kterou jistě ocení uchazeči o zaměstnání i zaměstnavatelé. Je jí osobní doprovod připravovaného zaměstnance pracovníkem ITP k zaměstnavateli a následná spolupráce se zaměstnavatelem po dobu jeho adaptace na nové zaměstnání.

„Jako další příklad může sloužit plánovaná spolupráce pracovníků ITP ÚP se základními školami pro zajištění reálného a perspektivního rozhodování žáků v oblasti volby povolání“, uzavírá Alena Jungová.

Pro potřebnou prezentaci těchto aktivit bylo vytvořeno i nové logo, které bude spojováno s Institutem trhu práce. „Oslovili jsme několik grafiků, kteří přišli se svými návrhy. Zelenou dostalo logo, které díky srozumitelnému a snadno zapamatovatelnému spojení zkratky ITP a střídmému barevnému ladění evokuje dynamiku projektu. Nové logo upoutá pozornost a zároveň jasně sděluje, co je záměrem projektu“, shrnuje Petra Vaňková, manažerka PR.

Spolu s novým logem budou v následujících měsících rovněž vytvořeny interaktivní webové stránky celého projektu, na kterých se čtenáři budou moci seznámit s myšlenkou a cíli ITP a dohledat veškeré potřebné informace. Tyto internetové stránky budou propojeny nejen s portálem ministerstva, ale také se všemi partnery projektu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail