Inspekce životního prostředí zesílila kontroly

Zatímco v roce 2005 a v letech předcházejících byly v oblasti odpadového hospodářství ročně ukládány pokuty ve výši zhruba 30 milionů korun, za rok 2006 uložila ČIŽP za tuto oblast pravomocné pokuty ve výši přesahující 63,5 milionu korun. Podobný vývoj se očekává i za právě skončený rok 2007, neboť počet a závažnost deliktů v této oblasti stoupá.

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se snaží zvyšovat efektivitu své kontrolní činnosti a zaměřovat se spíše na problematické případy s vysokým vlivem na životní prostředí. Zatímco v roce 2005 a v letech předcházejících byly v oblasti odpadového hospodářství ročně ukládány pokuty ve výši zhruba 30 milionů korun, za rok 2006 uložila ČIŽP za tuto oblast pravomocné pokuty ve výši přesahující 63,5 milionu korun. Podobný vývoj se očekává i za právě skončený rok 2007, neboť počet a závažnost deliktů v této oblasti stoupá.

ČIŽP v roce 2006 šetřila několik případů nelegálního skladování nebezpečných odpadů, mezi něž patří i mediálně známé a svým rozsahem ojedinělé kauzy v lokalitách Libčany, Chvaletice a Nalžovice. Obdobné případy mohou mít značný vliv na kvalitu životního prostředí i lidského zdraví v dotčených lokalitách a řešení obdobných stavů zapříčiněných ilegální činností odpovědných subjektů často vyžaduje mnohamilionové výdaje z rozpočtu veřejných financí. Proto i v roce 2007 prováděla ČŽIP mimořádné celorepublikové kontrolní akce, které mohou přispět k odhalení obdobných případů.

Jedná se o dvě kontrolní akce s pracovním názvem "akce brownfields" a "kontrola dlouhodobého skladování nebezpečných odpadů". Obě probíhaly ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a co se týče "akce brownfields", zde byla ČIŽP, jakožto kontrolní orgán, přímo pověřena Bezpečnostní radou státu.

Cílem těchto akcí je mimo jiné identifikovat další potencionálně a obdobně problémová zařízení, objekty či lokality, dále identifikovat a analyzovat možné příčiny těchto stavů v souvislosti s platnou legislativou a v neposlední řadě objektivně prověřit spolupráci s ostatními orgány státní správy, které rovněž mohou svou aktivní kontrolní a obecně správní činností pomoci předcházení těmto stavům.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail