Informační zdroje VÚBP - MAPIS

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) je provozovatelem informačních a znalostních aplikací, které tvoří zdrojovou základnu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náš seriál vám bude postupně prezentovat 12 informačních zdrojů BOZP. Dnes vám představíme MAPIS - Major Accident Prevention Information System (Integrovaný informační a znalostní systém prevence závažných havárií).

Dnes vám představujeme MAPIS - Major Accident Prevention Information System (Integrovaný informační a znalostní systém prevence závažných havárií). Vybudované expertní pracoviště Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., provádí, mimo jiné, činnosti v souvislosti s postupným rozvojem zde prezentovaného integrovaného informačního a znalostního systému MAPIS. Informační systém si především klade za cíl shromažďovat relevantní informace z oblasti rizik vzniku nežádoucích událostí až závažných havárií i z oblasti s tím úzce svázané - oblasti rizik v pracovním prostředí – rizik, která mají vliv na spolehlivost a chybování lidského činitele, dále s těmito informacemi efektivně pracovat a zároveň integrovat informace teoretického charakteru i data z experimentálního měření do podoby databázového systému.

Systém poskytuje informace zejména provozovatelům objektů a zařízení ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, orgánům státní správy, vysokým školám, odborné i laické veřejnosti a dalším zainteresovaným subjektům, které hledají informace obecně z oblasti rizik, prevence a omezování environmentálních rizik, ale i z pracovního prostředí, bezpečnosti provozu průmyslových i neprůmyslových technologií, oblasti vzdělávání a dalších.

Budeme rádi, když se s obsahem prezentovaných informačních zdrojů seznámíte a věříme, že dostupné informace využijete jak v pracovním, tak osobním životě. U některých aplikací se můžete také zapojit do tvorby jejich obsahu. Děkujeme za sdílení!

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail