Informační systémy pro silniční přepravu nebezpečných věcí

Zdroj: 

Informační systémy a asistenční služby, které pomáhají rychle identifikovat unikající nebezpečné látky při nehodách a zabránit jejich nebezpečnému působení.

V České republice se pro přepravu nebezpečných věcí nejvíce používá přeprava silniční a železniční.

Protože nehodovost v silniční dopravě je mnohonásobně vyšší než u železniční dopravy, roste i riziko nehody silničního vozidla přepravujícího nebezpečné věci. U těchto přeprav může dojít i k havárii, to znamená, že samovolně uniká nebezpečná látka z obalu nebo nádoby do okolí. Pokud by k takovým událostem došlo, je nutné co nejrychleji zabránit úniku nebezpečných látek, aby se snížilo riziko ohrožení lidských životů nebo poškození životního prostředí.

K tomuto účelu slouží informační systémy, pomocí kterých je možné rychle charakterizovat unikající látku a zabránit jejímu nebezpečnému působení.

Asi jedním z nejznámějších informačních systémů je Informační systém podpory pro preventivní a záchranná opatření v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí - DOK, vyvinutý firmou WAK System, spol. s r. o., který je provozován Ministerstvem dopravy ČR. Tento informační systém je dostupný na internetových stránkách ministerstva a je určen jak pro registrované uživatele, tak i pro veřejnou část uživatelů. V systému je možné vyhledat veškeré informace o nebezpečných látkách podle bezpečnostních tabulek nebo bezpečnostních značek, je zde legislativa, kterou se řídí přeprava, dále informace týkající se přepravy odpadů, balení nebezpečných látek včetně atestace obalů, vzory dokumentů přepravních dokladů, statistický přehled havárií a v neposlední řadě i odkazy na instituce a firmy zabývající se výrobou a přepravou nebezpečných látek.

Dalším informačním systémem je Trans-portní informační a nehodový systém - TRINS, skládající se z regionálních středisek v ČR, který poskytuje nepřetržitou pomoc při řešení mimořádných situací spojených s přepravou nebo skladováním nebezpečných látek. Systém je rozvíjen za pomoci Svazu chemického průmyslu ČR. Pomoc je poskytována pouze na žádost operačních středisek Hasičského záchranného sboru (HZS) nebo Integrovaného záchranného systému (IZS) a skládá se ze tří stupňů: telefonická porada (tj. podání informace, konzultace nebo porada odborníkem - specialistou pomocí telefonu), porada v místě zásahu (tj. vyslání odborníka - specialisty do místa zásahu v co nejkratší možné době od požádání prostřednictvím HZS nebo příslušné požádané společnosti TRINS), praktická pomoc v místě zásahu (tj. vyslání sil a prostředků do místa zásahu v co nejkratší možné době).

Na internetových stránkách společnosti MEDISTYL, s.r.o. je možné nalézt bezpečnostní listy, pokyny pro případ nehody a databáze nebezpečných látek MEDIS-ALARM a ADRem. Databáze MEDIS-ALARM obsahuje podrobné údaje o klasifikaci a vlastnostech nebezpečných látek, požárně-technických, fyzikálně-chemických vlastnostech, přepravních a skladovacích podmínkách, pravidlech první pomoci, zdravotního ošetření, toxikologické a ekotoxikologické informace, aj. Databáze ADRem vychází z Dohody ADR a umožňuje zjistit veškeré informace o požadavcích na přepravu nebezpečných věcí. Vede databázi nákladních listů, názvy látek zobrazuje v češtině, angličtině, francouzštině, němčině a veškeré odkazy uvedené v programu jsou interaktivní. Program je budován v součinnosti s Ústavem silniční a městské dopravy - DEKRA, a.s. Tento zmíněný ústav provozuje dva systémy: Databázi názvů nebezpečných látek - ADRUN, kde je možné charakterizovat nebezpečnou látku pomocí UN kódu nebo českého, anglického, německého i francouzského názvu a Informační systém bezpečnostních poradců - ISBP poskytující informace o změnách dohod ADR, vývoji nových softwarových produktů ADRem, aj.

Ke sledování pohybu nebezpečných nákladů je možné využít komunikační technologii GSM, což je mobilní rádiová síť, umožňující obousměrnou datovou i hlasovou komunikaci, případně zasílání krátkých textových zpráv (SMS) na území pokrytými signálem mobilního operátora. Dále je možné využít družicový rádiový systém tzv. navigační a polohový systém GPS, který umožňuje určovat polohu kdekoli na Zemi.

ZDROJ:
Brožová, Pavlína. Informační systémy pro silniční přepravu nebezpečných věcí. In EnviWeb.cz [online]. Brno: EnviWeb, s.r.o., 2007 [cit. 29-03-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=havarie_archiv_gdbei/Informacni_systemy_pro_silnicni_prepravu_nebezpecnych_veci.html>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail