Infomateriály k BOZP v ukrajinštině

Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny informační materiály související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.

Ukrajinsky / Ukrainian

PDF icon Pracovní úraz. Co teď? / Робоча травма. Що тепер?

PDF icon Osobní ochranné pracovní prostředky / Oсобисті захисні робочі засоби

PDF icon Nebezpečné chemické látky / Небезпечні хімічні речовини

PDF icon Praktické provádění vstupního a periodického školení / Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do práce / Десять заповідей роботодавцю. Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу

PDF icon Desatero zaměstnavatele - Základní informace z oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci / Десять приказань роботодавцю. Основна інформація в області безпеки та охорони здоров,я під час роботи

PDF icon Prevence úrazů při pracích ve výškách / Запобігання травмам під час висотних робіт

PDF icon Vertikální komunikace - správná praxe při práci na žebříku / Вертикальні сполучення – правильна прак

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací / Запобігання виробничому травматизму та нещасним випадкам під час робіт знесення та розбирання

PDF icon Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací / Запобігання виробничому травматизму та нещасним випадкам під час земляних робіт

PDF icon Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů / Основні обов,язки підрядчика під час роботи на будівництвах що випливають із кодексу законів про працю та послідуючі правові передписи

PDF icon Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami / Основні принципи безпеки поводження з хімічними речовинами та хімічними препаратами

PDF icon Co dělat při vzniku mimořádné události? / Що робити при виникненні надзвичайних випадків?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail