Infomateriály k BOZP v ukrajinštině

Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny informační materiály související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.

Ukrajinsky / Ukrainian

Pracovní úraz. Co teď? / Робоча травма. Що тепер?

Osobní ochranné pracovní prostředky / Oсобисті захисні робочі засоби

Praktické provádění školení BOZP / Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP / Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу

Prevence úrazů při pracích ve výškách / Запобігання травмам під час висотних робіт

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku / Вертикальні сполучення – правильна прак

Bourací práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem / Демонтажні роботи – Запобігання нещасним випадкам на виробництві та надзвичайним ситуаціям

Zemní práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem / Земляні роботи – попередження нещасних випадків на виробництві і надзвичайних ситуацій

Chemické látky a chemické směsi – Základní obecné informace o bezpečném zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi / Хімічні речовини та хімічні суміші – Основна загальна інформація про безпечне поводження з хімічними речовинами та хімічними сумішами

Chemické látky a směsi – povinnosti zaměstnavatele / Хімічні речовини та суміші

Co dělat při vzniku mimořádné události? / Що робити у надзвичайній ситуації

 

Komentáře

Použitelnost MTR BOZP apod.přeložených do UK?

27.03.2022 - 23:55 Robert ANTONÍN
dobrý den, je sice chválihodné, že jste tak rychle reagovali s výše uvedenými překlady do UK, ale z pohledu použitelnosti to nemá žádný právní podklad (oficiální překladatel s potvrzením od kraje nebo státu). Pokud bych tyto překlady chtěl použít = musí být jak v CZ tak i UK. Sám používám ke školení BOZP formuláře a testy přeloženy do CZ/AJ, CZ/RJ, CZ/NJ (školím u nás zaměstnané filipínce, řidiče dopravců z Německa/Polska/Ukrajiny = tyto dokumenty jsou přeloženy překladateli s certifikátem). Proto bych byl docela rád aby jste tyto překlady doložili v obou jazycích CZ/UK = jinak jsou vlastně nepoužitelné - i v případě nějakých úrazu a dokazování vůči OIP apod.institucím. Děkuji za možnou opravu/doplnění.

Materiály v ukrajinštině a češtině

28.03.2022 - 09:04 Kateřina Hrubá
Dobrý den, nějaké materiály v ukrajinštině i češtině najdete zde: https://www.bozpinfo.cz/informace-pro-obcany-ukrajinyinformaciya-dlya-gromadyan-ukrayini. V této rubrice ještě budou další.

Co dělat při vzniku mimořádné událost

12.02.2023 - 15:00 Gabriela Čulíková
Dobrý den, v informačních materiálech "Co dělat při vzniku mimořádné události" není uveden správný algoritmus první pomoci, více jak 10 let se při laické první pomoci neprovádí umělé dýchání, pouze stlačování hrudníku, resuscitaci předchází přivolání záchranné služby a velmi důležité je klást důraz na bezpečnost zachránce. Mimořádnou událost bych neomezila jen na expozici chemickou látkou, je to každá událost ohrožující život a zdraví. Jinak jsou materiály velmi přínosné. V případě potřeby mohu pomoci s úpravou. Bc. Gabriela Čulíková, akreditovaný instruktor první pomoci

Aktualizace materiálů

17.02.2023 - 12:07 Kateřina Hrubá
Dobrý den, plakáty byly zaktualizovány. K. Hrubá, BOZPinfo

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail