Infomateriály k BOZP v ukrajinštině

Zde jsou k volnému stažení a tisku zveřejněny informační materiály související s tématikou BOZP. Materiály jsou ve formátu pdf.

Ukrajinsky / Ukrainian

Pracovní úraz. Co teď? / Робоча травма. Що тепер?

Osobní ochranné pracovní prostředky / Oсобисті захисні робочі засоби

Praktické provádění školení BOZP / Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP / Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу

Prevence úrazů při pracích ve výškách / Запобігання травмам під час висотних робіт

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku / Вертикальні сполучення – правильна прак

Bourací práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem / Демонтажні роботи – Запобігання нещасним випадкам на виробництві та надзвичайним ситуаціям

Zemní práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem / Земляні роботи – попередження нещасних випадків на виробництві і надзвичайних ситуацій

Chemické látky a chemické směsi – Základní obecné informace o bezpečném zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi / Хімічні речовини та хімічні суміші – Основна загальна інформація про безпечне поводження з хімічними речовинами та хімічними сумішами

Chemické látky a směsi – povinnosti zaměstnavatele / Хімічні речовини та суміші

Co dělat při vzniku mimořádné události? / Що робити у надзвичайній ситуації

 

Komentáře

Použitelnost MTR BOZP apod.přeložených do UK?

27.03.2022 - 23:55 Robert ANTONÍN
dobrý den, je sice chválihodné, že jste tak rychle reagovali s výše uvedenými překlady do UK, ale z pohledu použitelnosti to nemá žádný právní podklad (oficiální překladatel s potvrzením od kraje nebo státu). Pokud bych tyto překlady chtěl použít = musí být jak v CZ tak i UK. Sám používám ke školení BOZP formuláře a testy přeloženy do CZ/AJ, CZ/RJ, CZ/NJ (školím u nás zaměstnané filipínce, řidiče dopravců z Německa/Polska/Ukrajiny = tyto dokumenty jsou přeloženy překladateli s certifikátem). Proto bych byl docela rád aby jste tyto překlady doložili v obou jazycích CZ/UK = jinak jsou vlastně nepoužitelné - i v případě nějakých úrazu a dokazování vůči OIP apod.institucím. Děkuji za možnou opravu/doplnění.

Materiály v ukrajinštině a češtině

28.03.2022 - 09:04 Kateřina Hrubá
Dobrý den, nějaké materiály v ukrajinštině i češtině najdete zde: https://www.bozpinfo.cz/informace-pro-obcany-ukrajinyinformaciya-dlya-gromadyan-ukrayini. V této rubrice ještě budou další.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail