I OSVČ budou mít od 1. 1. 2007 nárok na nemocenské

Zdroj: 
Dne 1. ledna 2007 vejde v účinnost nový zákon o nemocenském pojištění a s ním související novely dalších právních předpisů. Nová právní norma mění mimo jiné podmínky pro čerpání nemocenského a zavádí náhradu mzdy.

Dne 1. ledna 2007 vejde v účinnost nový zákon o nemocenském  pojištění a s ním související novely dalších právních předpisů. Nová právní norma mění mimo jiné podmínky pro čerpání nemocenského a zavádí náhradu mzdy.

Namísto nemocenského bude během prvních 2 týdnů pracovní neschopnosti poskytovat náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy bude náležet jen za dobu, v níž trvá pracovní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro náhradu mzdy neplatí ochranná lhůta a zaměstnanec ji bude dostávat pouze za pracovní dny a v procentní výši tak, aby v průměru odpovídala dosavadnímu příjmu z nemocenského. Snížený plat bude náležet za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti také poslancům a senátorům.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) nemají nárok na náhradu mzdy podle žádného právního předpisu. Vzhledem k tomu, že živnostníci jsou sami sobě zaměstnavatelem, nelze jim uložit, aby si sami sobě vypláceli náhradu příjmu. Snižuje se jim ale sazba pojistného ze současných 4,4 % na 2,5 %. I nadále nebudou mít povinnost přihlásit se k nemocenskému pojištění. Pokud se ale k  nemocenskému pojištění přihlásí, a bude to až po osmi dnech od zahájení podnikání, budou mít nárok na nemocenské po třech měsících, během kterých si nemocenské pojištění budou platit. V případě, že by OSVČ měly povinnost přihlásit se k nemocenskému pojištění, vznikl by jim nárok na nemocenské bez čekací doby jako u zaměstnanců.

První tři pracovní dny nemoci bude náhrada mzdy činit 30 % z redukovaného denního průměrného výdělku (v  současnosti je to 25 % za první tři kalendářní dny), od čtvrtého dne do konce druhého týdne pracovní neschopnosti pak 69 % za pracovní dny (stejně jako dnes). Náhrada mzdy nebude zdaněna a ani z ní nebude placeno pojistné na sociální a na zdravotní pojištění. Náhrada mzdy bude daňově uznatelným nákladem. Pro firmy zaměstnávající zdravotně postižené bude platit speciální řešení – polovina výdajů spojených s úhradou náhrady mzdy za dobu pracovní neschopnosti těmto osobám bude zaměstnavatelům hrazena ze státního rozpočtu.

Část pojistného, kterou na nemocenské pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel, se sníží ze současných 3,3 % na 1,4 %. Zaměstnavatelé s méně než 26 zaměstnanci budou mít navíc možnost zvolit si dobrovolně jiný systém. Budou-li odvádět vyšší pojistné za zaměstnance (v roce 2007 3,3 % = současné pojistné), pak jim polovinu  vyplacené náhrady mzdy bude refundovat ČSSZ.

Příklady výpočtu náhrady mzdy:

Předpokládané redukční hranice pro náhradu mzdy budou v roce 2007 následující: první 936 Kč, druhá 1 403 Kč a třetí 2 806 Kč. Z průměrného denního výdělku se do první redukční hranice se započte 90 %, z částky mezi první a druhou redukční hranicí 60 % a z rozdílu mezi druhou a třetí redukční hranicí 30 %.

 1. průměrný denní výdělek 800 Kč, po redukci 720 Kč

  30 % = 216 Kč, 69 % = 496,80 Kč

  za 10 pracovních dnů pracovní neschopnosti (PN) činí celková částka 4 126 Kč (3 x 216 Kč + 7 x 496,80 Kč),

 2. průměrný denní výdělek 1 200 Kč, po redukci 982,80 Kč, zaokrouhleno na 983 Kč (90 % z 936 je 824,40 + 60 % z rozdílu mezi 1 200 a 936, tj. z 264, je 158,40 + 824,40 = 982,80)

  z 983 je 30 % = 294,90, 69 % = 678,27 Kč

  za 10 pracovních dnů PN činí celková částka 5 633 Kč (3 x 294,90 Kč + 7 x 678,27 Kč),

 3. průměrný denní výdělek 1800 Kč, po redukci 1 242 Kč (90% z 936 je 824,40 + 60% z rozdílu mezi 1 403 a 936, tj. z 467, je 280,20 + 30 % z rozdílu mezi 1 800 a 1 403, tj. z 397, je 119,10 + 842,40 + 280,20 = 1 241,70)

  z 1 242 je 30 % = 372,60, 69 % = 856,98 Kč

  za 10 pracovních dnů PN činí celková částka 7 117 Kč (3 x 372,60 Kč + 7 x 856,98 Kč).

Nemocenské bude náležet všem pojištěncům bez rozdílu, tedy i OSVČ, od 15. kalendářního dne nemoci, a to za kalendářní dny, ve výši 69 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Rozšiřuje se počet redukčních hranic ze dvou na tři. Jejich výše se odvozuje od průměrné mzdy. Výše redukčních hranic od 1. 1. 2007 bude známa v září 2006. MPSV očekává se, že první bude činit 668 Kč, druhá 1 002 Kč a třetí 2 004 Kč. Na rozdíl od redukce příjmu pro výpočet náhrady mzdy  se pro nemocenské započítává příjem do první redukční hranice v plné výši.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail