Hračky budou bezpečnější

Od 20. července vstoupila v platnost nová, podstatně přísnější pravidla, která musejí hračky splnit, aby je bylo možné uvádět na trh a prodávat. Nabývá účinnosti novela zákona o technických požadavcích na výrobky a také nové nařízení vlády o technických požadavcích na hračky.

"Díky novým pravidlům zajišťujeme dětem mnohem lepší ochranu před nebezpečnými hračkami," zdůrazňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. "Konkrétně například nová pravidla znamenají stop oblíbenému triku některých nepoctivých prodejců nebo výrobců, kteří hračku drobnými písmeny prohlásili za dekorační předmět, když se nevešla do stávajících norem. Nově musí pravidlům odpovídat vše, co je podle definice v zákoně ať už výlučně nebo nevýlučně určené na hraní, tedy je nebo připomíná hračku," dodává ministr Kocourek.

Podle nových pravidel bude muset před uvedením na trh výrobce provést komplexní analýzu všech rizik, které mohou při používání hračky hrozit. Posuzují se fyzikální, mechanické nebo elektrické vlastnosti hračky a pamatuje se například i na radioaktivitu. V praxi to znamená, že hračka musí splnit požadavky například na ostrost hran, výšku hrotů, délku šňůrek nebo třeba na hlasitost. Tato povinnost se přitom vztahuje i na výrobce ze zemí mimo Evropskou unii; dovozce a distributor pak musí dohlédnout na to, že se vlastnosti, respektive bezpečnost hraček, při dovozu nebo prodeji nijak nemění.

Hračky také musejí mít upozornění, instrukce a bezpečnostní informace, ze kterých se rodiče dozvědí, jak výrobek bezpečně používat a také varování před riziky, která hrozí, pokud si s hračkou budou hrát děti mladší, než kolik doporučuje výrobce.

Na dodržování pravidel dohlédne Česká obchodní inspekce. "Česká obchodní inspekce bude mít nově pravomoc navrhnout přezkum certifikátu nebo i uložit autorizované osobě, aby jej odebrala, pokud bude mít podezření nebo prokáže, že hračka bezpečnostní požadavky i přes platný certifikát nesplňuje," dodává Jan Štěpánek, pověřený vedením ČOI.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail