Hodnocení rizik a kategorizace prací při výkonu dvou různých činností

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví - Otázky a odpovědi č. 2/2014.

Máme v zemědělském podniku zaměstnance traktoristu. Ten přes zimu pracuje jako topič a tato skutečnost je uvedena v pracovní smlouvě. Je nutné, aby byla práce topiče zařazena do kategorie práce a bylo na tuto práci zpracováno hodnocení rizik? Školení topičů má, lékařské prohlídky má na topiče i traktoristu. Hodnocení rizik je zpracováno pro traktoristu.

Zaměstnavatel je podle § 102 odst. 3 povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovní podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního předpisu jako rizikové mohly být  zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat  úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.

A dále na základě § 103 odst. 1 písm. f) zajistit zaměstnancům podle potřeb vykonávané práce dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Z výše uvedených citací vyplývá, že zaměstnavatel je povinen hodnotit všechna rizika, která mohou na zaměstnance působit, včetně hodnocení pro kategorizaci práce. V tomto případě i rizika vztahující se k činnosti topiče.

Zaměstnavatel je povinen zařadit práci zaměstnance do příslušné kategorie podle ustanovení § 37 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s využitím prováděcího právního předpisu, jímž je vyhl. č. 432/2003 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail