Hlavní úkoly kontrolní činnosti v oblasti pracovních vztahů a podmínek

Návrh programu činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“) na rok 2008, předložený MPSV ke schválení, obsahuje pět hlavních úkolů z oblasti pracovních podmínek a vztahů (dále jen „PPV“).

Návrh programu činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“) na rok 2008, předložený MPSV ke schválení, obsahuje pět hlavních úkolů z oblasti pracovních podmínek a vztahů (dále jen „PPV“). Program tvoří základní zadání a rámec kontrolní činnosti SÚIP a oblastních inspektorátů práce (dále jen „OIP“). Kontrolní činnost představuje hlavní náplň programu, z jehož dalších činností považujeme za velmi důležité poskytování základního poradenství.

Za základní hlavní úkol v oblasti PPV lze považovat úkol zaměřený na provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních předpisů. Tento druh kontrol slouží jako podklad pro zaměření kontrolních akcí v příštím období jako kontrol preventivních. Úkol probíhá již třetím rokem a z důvodu prošetření co největšího počtu podnětů byl sestaven jako hlavní úkol kontrolní činnosti s důrazem na obsah podaného podnětu.

Z důvodu zabránit nerovnému postavení zaměstnanců agentury práce ve srovnání s kmenovými zaměstnanci uživatele byl do plánu zařazen úkol na kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce. Výsledky kontrolní činnosti by měly vést k formulování návrhů legislativních změn platných zákonů, protože nedostatky v legislativě se podílí na problémech v praxi. 

SÚIP se v roce 2008 zaměří také do sféry sociální péče (domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou apod.), jak na ústavy zřízené MPSV či orgány samosprávy, tak na soukromé ústavy, kde může docházet (a ze signálů zřejmě již dochází) k porušování pracovněprávních předpisů. Kontroly se soustředí zejména na oblast odměňování a pracovní doby a – stejně jako u dvou předešlých úkolů – se pozornost inspektorů SÚIP obrátí také na možné nerovné zacházení a diskriminaci.

Z důvodu ochrany práv dětí bude realizován úkol, jehož provedením byly pověřeny pouze čtyři OIP, v jejichž působnosti se vyskytuje nejvíce povolení, která vydávají úřady práce k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi. OIP se při kontrolách zaměří na to, zda je výkon činnosti povolen a zda je v souladu s povolením. Při realizaci tohoto úkolu je nezbytná spolupráce s úřady práce.

Každoročně je také zařazen úkol provádět kontroly pracovníků vysílaných v rámci poskytování služeb, jehož plnění vyplývá z požadavků některého z členských států EU. Úkol vyplynul z procesu implementace směrnice EU k zajištění ochrany práv pracovníků vysílaných zaměstnavateli k výkonu práce mimo území svého státu.

Před námi je pro rok 2008 nastavena náročná činnost a přestože se potýkáme s nedostatkem inspektorů, je snahou SÚIP i OIP vypořádat se s úkoly v co nejlepší kvalitě.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail