Evropské ceny za správnou praxi

Zdroj: 
Agentura EU-OSHA udělila 10. evropské ceny za správnou praxi při příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při slavnostním vyhlašování 10. evropských cen za správnou praxi (European Good Practice Awards) Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyzdvihla a ocenila osm společností z celé Evropy za významné přispění v oblasti bezpečnosti práce při údržbě. Ocenění, jež se udělují v rámci kampaně Zdravé pracoviště týkající se bezpečnosti práce při údržbě, kterou organizuje agentura EU-OSHA, byla předána na slavnostní akci pořádané maďarským předsednictvím Evropské unie při příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (28. dubna).

Soutěžní příspěvky zaslaly organizace všech velikostí z celé řady odvětví, které chtěly ukázat příklady správné praxe a podělit se o ně. Nová, dnes zveřejněná, brožura popisuje nejlepší příklady správné praxe. Jedná se o osvědčené postupy uplatňované 8 vítěznými a 15 oceněnými společnostmi.

„Vítězné společnosti a organizace významně přispěly k propagaci správné praxe v oblasti bezpečnosti práce při údržbě,"  říká László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování. „Tyto osvědčené postupy jsou v souladu se strategií Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2007–2012, která se zaměřuje na nemoci z povolání a klade si za cíl snížení počtu pracovních úrazů v celé EU o jednu čtvrtinu.“

Kolos Kardkovács, státní tajemník pro politiku zaměstnanosti, který zastupuje maďarské předsednictví EU, uvítal pozitivní hospodářský dopad bezpečnosti práce při údržbě a řekl: „Nedostatečně prováděná údržba může mít závažné dopady na bezpečnost a v konečném důsledku ovlivnit produktivitu a ziskovost. Vítězové soutěže tím, že věnují bezpečné údržbě dostatek času a zdrojů, aktivně chrání své obchodní zájmy i své zaměstnance pro nadcházející roky.“

Jukka Takala, ředitel agentury EU-OSHA, vyzdvihl vysokou kvalitu jednotlivých příspěvků: „Naše síť kontaktních míst v zúčastněných členských státech a Turecku obdržela stovky příkladů správné praxe. Příspěvky, které byly nejúspěšnější na vnitrostátní úrovni, postoupily do evropské části soutěže Ceny za správnou praxi. Všech 8 vítězných a 15 oceněných společností ukázalo, jak zásadní roli má pravidelná údržba při eliminování rizik na pracovišti a jejich řízení, a ve svých příspěvcích zdůraznilo hlavní poselství kampaně Zdravé pracoviště.”

Vítězi soutěže je těchto 8 společností: Voestalpine Hytronics GmbH a Voestalpine Weichensysteme GmbH (Rakousko, výroba železa a oceli) za využití technologií a organizování činností k dosažení bezpečnější údržby; Protón Electrónica SLU (Španělsko, elektrická zařízení) za koordinaci oprav a údržby s klientem; Actavis Ltd (Malta, farmaceutické výrobky) za proaktivní a reaktivní opatření s cílem zlepšit bezpečnost údržby; Skellefteå Räddningstjänst (Švédsko, činnosti v oblasti protipožární ochrany) za vývoj bezpečných pracovních postupů pro požárníky; Sonae (Portugalsko, maloobchodní prodej) za řízení preventivní a nápravné údržby; GHT–Glass Handling Technic Vof (Nizozemsko, zahradnictví) za bezpečné a účinné provádění údržby a oprav zahradnických skleníků; Tarmac Quarry Materials (Velká Británie, těžba nerostných surovin) za kvalifikované týmy údržby a STIB–MIVB (Belgie, doprava) za svůj komplexní přístup k údržbě začleněný již do návrhu plánu pracovní plochy.

Odkazy:

Evropské ceny za správnou praxi 2010–2011

Kampaň Zdravé pracoviště týkající se bezpečnosti práce při údržbě

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Mezinárodní organizace práce

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail