Evidence docházky

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Mgr. Lucie Zálohová ze Státního úřadu inspekce práce.

Mám nejasnosti ohledně evidence pracovní doby. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel evidovat pracovní dobu s vyznačením začátku a konce. Jak mě informoval jeden inspektor z oblastního inspektorátu práce, lze evidovat pracovní dobu formou "píchaček" nebo do sešitu evidence docházky, kde se každý zaměstnanec zapíše při příchodu a odchodu a podepíše se. Ale to eviduje pracovní dobu zaměstnanec, ne zaměstnavatel. Jak mám pracovní dobu evidovat u zemědělské firmy s 35 zaměstnanci, 4 středisky, 7 000 ha, kde někdo pracuje na 8 hod, jiný 12 hod., obědy vozíme na pole atd. Nedovedu si představit, že bych objížděla pole se sešitem evidence docházky, aby mi zaměstnanec podepsal, že od 11 do 11:30 hod. měl přestávku na jídlo a oddech. Mám vypracovanou směrnici, kde je dáno, kdo má kdy přestávku na jídlo a oddech atd. Evidenci docházky vedu v elektronické podobě, na konci měsíce každému zaměstnanci vytisknu a ten po překontrolování podepíše. Je to tak v pořádku?

Podle ustanovení § 96 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době pracovní pohotovosti a dále evidenci s vyznačením začátku a konce pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel. Zákoník práce dále neupravuje, jakou formou má zaměstnavatel evidenci pracovní doby vést. Je tedy na uvážení zaměstnavatele, jak tuto povinnost na daném pracovišti naplní. Při kontrole ze strany inspekce práce je předložení evidence pracovní doby zpravidla jedním z prvních požadavků inspektora, neboť bez této není možné zkontrolovat správné odměňování zaměstnanců, dodržování limitů pracovní doby, práce přesčas a čerpání odpočinků v práci. Evidence pracovní doby musí být přehledná, průkazná a odpovídat účelů vedení evidence pracovní doby, jinými slovy inspektor, který kontrolu provádí a zaměstnanec, který má právo do ní nahlížet, musí být schopni z tohoto dokladu sestavit ucelený obraz o pracovní době jednotlivého zaměstnance.

Pokud kontrolovaná osoba nesouhlasí s obsahem protokolu o kontrole pořízeného inspektorem, má možnost využít opravného prostředku proti protokolu, o kterém byla jistě informována v samotném protokolu. Pokud by byla na základě zjištění z kontroly uložena zaměstnavateli pokuta za spáchání správního deliktu, má i v tomto případě opravné prostředky dané správním řádem.

Autor článku: 

Komentáře

Jak jednoduše evidovat docházku i vzdálených zaměstnanců

25.02.2016 - 15:59 Barbara Štrbíková
Jak píšete, není zrovna žádoucí objíždět zaměstnance a nutit je vyplňovat docházku, zvláště když pracují ve vzdálených lokalitách. Může pro vás být pomocné využít některou z aplikací pro evidenci docházky, kde si zaměstnanci mohou zadávat příchody a odchody přímo z mobilního telefonu a vy můžete pouze zkontrolovat jejich GPS pozici. Například www.frekr.me

Evidence docházky, dovolených, stravenek,... Jednoduše v cloudu

06.11.2017 - 09:37 Václav Martin
Zkuste naši aplikaci Sloneek - www.sloneek.com. Umí nejen evidenci docházky, ale máte možnost flexibilní definice pracovních vztahů, událostí docházky, navazující výpočet stravenek. atd.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail