Ekonomické aspekty akustických studií

Náklady na akustické studie při pracování projektu výstavby školních či veřejných prostor, kde hrozí kontaminace hlukem.

V současnosti existuje všeobecná shoda v tom, že následné akustické úpravy školní budovy po jejím dostavění, které by měly zajistit, že budou splněny hlukové limity, budou až 10x dražší, než kdyby se tyto úpravy prováděly v průběhu výstavby budovy. I když se tento odhad může zdát vysoký, tak to v každém případě ukazuje, že je ekonomické zvýšit rozpočet výstavby o několik procent a zajistit vhodné akustické prostředí již ve fázi přípravy projektu.

Nyní je běžné, že je před zahájením výstavby povolán specialista, který propočítá dimenze určité podlahy nebo vybere nejvhodnější ventilační či klimatizační systém. Obdobný přístup by měl být aplikován í při zajištění kvalitní ochrany proti hluku.

I velmi nepatrné investice mohou mít dalekosáhlý dopad na hluk v prostředí. Tak například podlepení noh židlí gumovými podložkami vede k jeho významné redukci ve třídách a jídelnách. Jedna podložka stojí méně než 1 euro.

Ve srovnání s tím může špatná zvuková izolace stěn, která negativně ovlivňuje výuku ve třídách (hudební výchova a výuka jazyků), vyžadovat nákladná nápravná opatření (demontáž stropů, elektrických rozvodů, osvětlení atd.), která budou velmi drahá.

Náklady, které by byly vynaloženy během výstavby na konstrukci silnější stěny, jsou nesrovnatelně nižší než náklady na pozdější úpravy. Ty jsou odhadovány na 3 600 euro, zatímco náklady při výstavbě by nepřesáhly několik set euro.

Odhaduje se, že celkové náklady na akustické studie by při zpracování projektu výstavby neměly přesáhnout 1 % celkové ceny projektu. Vezmeme-li v úvahu cenu nákladů na zmíněné studie a nepatrné zvýšení investice, je úspěch projektu a jeho životnost zárukou dobře vynaložených prostředků. Z níže uvedeného grafu je zřejmé, že podíl nákladů na zajištění akustických studií na celkové investici klesá v závislosti na celkové ceně projektu.

hluk_eko_smernice

 

Náklady na akustické studie ve vztahu k celkové ceně projektu

Neprovedení akustické studie v době přípravy projektu může mít následující důsledky:

  • zásadní nedostatky akustiky prostoru,
  • akustika prostoru je vyhovující, ale cena byla vysoká (ignorování vhodných technologií),
  • po výstavbě je nutné provést úpravy vyžadující dodatečnou studii, které mohou být 5 – 10x dražší, než by byla původní cena.

ZDROJ:
Hluk ve školách. Přel. Markvart, K. Praha: Státní zdravotní ústav, 2002. 25 s. ISBN 80-7071-210-4. Světová zdravotnická organizace - Série č. 38 - informační materiály pro místní samosprávu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail