Dopady pandemie onemocnění covid-19 do pracovněprávních vztahů

Česká republika se během pandemie covid-19 potýkala s řadou nově vzniklých problémů, na které bylo potřeba promptně reagovat a s touto novou náročnou situací se musely vypořádat také orgány inspekce práce, neboť i oblast pracovněprávních vztahů byla pandemií covid-19 znatelně zasažena.

Pandemie onemocnění covid-19 měla celosvětový dopad na celou řadu oblastí a s ní související přísná opatření vlád za účelem její eliminace si vyžádala velmi vysoké ekonomické náklady. Poprvé se koronavirus objevil na konci roku 2019 v Číně a do Evropy se dostal počátkem roku 2020.

Důsledkem celospolečenského utlumení všech aktivit v rámci opatření proti šíření covid-19 bylo pozastavení, ale často i ukončení činnosti zejména menších podnikatelských subjektů. Bylo zaznamenáno masivnější propouštění zaměstnanců a s tím spojené problémy při ukončování pracovních poměrů, kdy se propouštění zaměstnanci ve větší míře obraceli na oblastní inspektoráty s dotazy zejména na adekvátnost ukončování jejich pracovních poměrů. Orgány inspekce práce byly rovněž zahlcovány dotazy týkající se aplikace překážek v práci na straně zaměstnavatele, a to zejména v souvislosti s vládním programem Antivirus, který umožňoval zaměstnavatelům čerpání vládní podpory za účelem překlenutí nepříznivé ekonomické situace.

Ve větší míře se v průběhu pandemie začalo využívat institutu home office, jelikož patřil mezi jedno z vládních opatření, prostřednictvím kterého chtěla vláda omezit osobní kontakty na pracovištích z důvodu šíření pandemie. Byli to právě zaměstnavatelé, kteří se na jednotlivé oblastní inspektoráty obraceli s dotazy ohledně zavádění tohoto institutu, poněvadž řada z nich ho v minulosti nevyužívala a neměli s jeho zavedením zkušenosti. Lze konstatovat, že home office je instrument, kterého se mnozí zaměstnavatelé obávali, ale praktická zkušenost jasně ukázala, že má do budoucna nesporný potenciál. Se zpřísněnými opatřeními v důsledku vzrůstající pandemie na podzim roku 2021 vyvstala řada dotazů (zejména v oblasti poskytování poradenství) poukazující například na údajnou diskriminaci neočkovaných zaměstnanců a současně na diskriminaci očkovaných zaměstnanců, kteří museli podstoupit test navzdory tomu, že byli očkovaní. Řešila se také otázka protizákonného vyžadování informací o zdravotním stavu zaměstnance v situaci, kdy zaměstnavatel požadoval předložení certifikátu o očkování či výsledek absolvovaného testu, jakožto i problematika poskytování odměn a bonusů za absolvované očkování, přidělování a povinné nošení roušek či respirátorů apod.

Šíření pandemie onemocnění covid-19 mělo dopad i na samotný průběh jednotlivých kontrol, kdy v důsledku omezení osobních kontaktů byla řada kontrol prováděna dálkově korespondenční formou. Tento fakt se podepsal na skutečnosti, že samotné kontroly byly časově prodlužovány a objevovaly se komplikace při předávání dokladů a informací. Nesporný dopad do činnosti oblastních inspektorátů mělo rovněž přeložení řady inspektorů na úřady práce v souvislosti s vyřizováním agendy programu Antivirus a rovněž jejich přeložení na krajské hygienické stanice za účelem trasování. I přes problémy vzniklé s pandemií onemocnění covid-19 byla v roce 2021 prováděna systematická kontrolní činnost ze strany orgánů inspekce práce, přičemž s dopady pandemie se budeme zcela jistě potýkat i v následujících obdobích.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail