Dopady hospodářské krize na příjmy a výdaje českých domácností se ve 3. čtvrtletí roku 2009 zmírnily

Zdroj: 
Za první tři čtvrtletí roku 2009 v porovnání se stejným obdobím roku 2008 došlo k pomalejšímu růstu peněžních příjmů domácností. Jejich kupní síla ale zaznamenala mírný vzestup, protože se zpomalil růst spotřebitelských cen.

Vyplývá to ze Zprávy o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. – 3. čtvrtletí 2009, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) předložilo vládě 8. února 2010. Predikce vývoje v letech 2010 a 2011 naznačuje postupné odeznívání ekonomických potíží.

Příjmy domácností
 
V 1. – 3. čtvrtletí roku 2009 rostly příjmy domácností pomaleji než před rokem, což ve spojení s vysokou nezaměstnaností přispělo k pocitu sociální nejistoty u řady obyvatel ČR.

  • Nejvýznamnějším příjmem zůstaly mzdy, průměrná mzda dosáhla 22 896 Kč. Nárůst o 3,6 % byl ovlivněn zejména snížením počtu zaměstnanců s podprůměrnou mzdou a změnou podmínek výplaty nemocenské. Podíl zaměstnanců s nižší než průměrnou mzdou se oproti roku 2008 nesnížil a stále dosahoval téměř 68 %.
  • Druhou nejvýznamnější položkou příjmů domácností byly sociální příjmy, jejichž objem byl zřetelně vyšší než v roce 2008. V reálném úhrnu posílily o 6,6 %.
  • Kupní síla dávek důchodového pojištění se zvýšila. Díky dopadům valorizace došlo k meziročnímu nárůstu průměrného měsíčního starobního důchodu, reálně o 6,3 %.
  • Dopady hospodářské krize se projevily v počtu nezaměstnaných osob, který stoupl téměř o 40 %. Míra registrované nezaměstnanosti (metodika MPSV) dosáhla v 1. - 3. čtvrtletí 2009 průměrné hodnoty 7,7 %, což představuje o 2,2 procentního bodu více než ve stejném období roku 2008. Na dvojnásobek vzrostl objem finančních prostředků vynaložených na výplaty podpor v nezaměstnanosti a celkově bylo vyčerpáno 11,4 mld. Kč. Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti činila 5 886 Kč (o 12,4 % více než v roce 2008).
  • Objem všech dalších hlavních skupin příjmů sociálního charakteru v meziročním pohledu vesměs (nominálně i reálně) poklesl, což platí zejména pro dávky nemocenského pojištění.

Výdaje domácností

V září 2009 byla poprvé po 6 letech zaznamenána meziroční stagnace spotřebitelských cen, která zmírnila dopady krize na rozpočty domácností. I přesto však domácnosti omezily svá vydání, a to zejména za zbytnější zboží a služby.

  • Meziroční nárůst spotřebitelských cen (cenové inflace) činil ve sledovaném období 1,2 %, což vypovídá o jeho zpomalení. Na přírůstku se nejvíce podílel vzestup cen bydlení, vody, energií a paliv.
  • Dynamika spotřeby domácností se také snížila. Domácnosti omezily výdaje například na rekreace, telekomunikace a bytové vybavení.

Půjčky a úspory domácností

Obyvatelé ČR si od ledna do září 2009 vzali méně půjček než v roce 2008, začali ovšem i méně spořit.

  • Intenzita čerpání peněžitých půjček se oproti předchozímu roku zmírnila. Nárůst bankovních úvěrů byl o třetinu menší. Největší zájem byl o úvěry na bydlení.
  • Na zhoršenou perspektivu pravidelných výplat mezd a udržení zaměstnání a nepatrné úročení vkladů reagovaly domácnosti poklesem zájmu o spoření. Celkový objem úspor v roce 2009 zaznamenal nárůst o 78,6 mld. Kč, ten ale byl o čtvrtinu menší než ve stejném období roku 2008.

Predikce

Reálný hrubý domácí produkt se ve srovnání s 1. - 3. čtvrtletím roku 2008 snížil o 4,3 %. Pozitivní ovšem je, že mezi 2. a 3. čtvrtletím zaznamenal mírný vzestup. Pro rok 2010 se předpokládá nárůst HDP o 0,5 – 1,5 % a odhad rozmezí pro rok 2011 činí 2,0 - 3,5 %. Očekává se zvýšení čistého nájemného v bytech s regulovaným nájmem a mírnější vzestup cen energií i některých komunálních služeb. Dynamičtější zřejmě bude pohyb tržních cen, a to zejména potravin, v průběhu celého roku 2010. Předpokládaný průměrný roční vzestup spotřebitelských cen se v tomto roce bude pohybovat oproti roku 2009 v rozmezí 1,5 – 2,5 %.

Výhledově se v roce 2011 počítá s tím, že nastane ekonomické oživení a s tím stoupne spotřebitelská poptávka a pravděpodobně také dojde k obnovení růstu administrativně stanovených cen, včetně možného navýšení sazeb nepřímých daní. Z výše uvedeného lze předpokládat následný růst tržních cen a zvýšení meziroční průměrné míry cenové inflace na úroveň cca 2,3 - 3,3 %.

V roce 2010 se pravděpodobně také zvýší průměrná nominální mzda, a to o cca 2,1 – 3,1 %, o rok později by mohlo dojít k nárůstu v rozmezí o 3,9 – 4,9 %. Rok 2010 se zřejmě stále ponese v duchu zvyšování průměrné míry nezaměstnanosti až na 9 – 10 %, v roce 2011 by ovšem mohlo nastat její mírné snižování.

Aktuální predikci předloží MPSV vládě v dubnu 2010.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail