Dodržení pracovní doby při pravidelném zpoždění dopravy

Dotaz byl publikován v Novinách Odborového svazu státních orgánů a organizací č. 13/2020 a odpověděla na něj JUDr. Eva Dandová.

Dojíždím do práce hromadnou dopravou a po delší dobu kvůli opravám bude zřízena náhradní doprava. Já se dostanu cca o 10 minut později na pracoviště. Máme elektronickou evidenci pracovní doby, a tak vůbec nevím, jak tuto situaci řešit. Déle v práci zůstávat nemohu kvůli dopravě.

V tomto případě vás asi nepotěším. Základní povinností zaměstnance podle § 38 zákoníku práce je povinnost zaměstnance konat osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.

Jeden z definičních znaků závislé práce je skutečnost, že výkon práce probíhá v pracovní době. Obecně platí, že pracovní doba se rozvrhuje zpravidla do pětidenního pracovního týdne a při rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen přihlédnout pouze k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. Zaměstnavatel je zejména povinen dbát dodržování přestávky na jídlo a oddech, případně bezpečnostních přestávek. Zaměstnavatel není na druhé straně povinen upřednostňovat rovnoměrné před nerovnoměrným rozvržením pracovní doby, není ani povinen přihlížet k zabezpečení plynulé dopravy zaměstnanců do zaměstnání, zásobování elektřinou, plynem, topnou párou, zájmům obyvatelstva, a aby nebyla narušena činnost navazujících zaměstnavatelů, jak mu to ukládal starý zákoník práce. Proto je povinností zaměstnance být v práci včas a odcházet z ní až po skončení pracovní doby.

Za určitých okolností je možné přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků klasifikovat jako jinou důležitou osobní překážku zaměstnance v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek. Podle bodu 3 přílohy k tomuto nařízení vlády se poskytne zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem. Tato překážka v práci se vztahuje na nepředvídané přerušení dopravního provozu, o kterém zaměstnanec předem nevěděl. Určitě ji ale nelze použít v případě, kdy zaměstnanec předem o výluce v dopravě věděl a kdy by ke zpoždění mělo docházet pravidelně. V takovém případě je jeho povinností zařídit si cestu do zaměstnání tak, aby byl v práci včas.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail