Dlouhé směny při nerovnoměrně rozvržené pracovní době

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Přítelkyně pracuje v domově pro seniory, jehož zřizovatelem je krajský úřad. V několika článcích uvádíte, že při nerovnoměrně rozvržené pracovní době musí být zaměstnanec seznámen s rozpisem 2 týdny před tímto obdobím, což se mnohdy nestává. Toto bylo zaměstnavateli již vytknuto OIP, ale stále se to opakuje. Může být za toto uložena sankce? Dále se chci zeptat, zda na tomto pracovišti může v jednom týdnu zaměstnanec odpracovat 5 dvanáctihodinových směn (12 hod. - 1 hod. přestávka = 11hod. směna), což je 55 hod. v týdnu. 

Odpověď na první část dotazu je obsažena v ustanovení § 84 zákoníku práce, podle kterého je „Zaměstnavatel povinen vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 2 týdny a v případě konta pracovní doby 1 týden před začátkem období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.“

Nesplnění této povinnosti může příslušný orgán inspekce práce posoudit jako některý z přestupků (správních deliktů) na úseku pracovní doby, jejichž skutkové podstaty jsou uvedeny v § 15 (přestupky fyzických osob) a v § 28 (správní delikty právnických osob) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Sankcí za přestupek (správní delikt) je pokuta.

Na druhou část dotazu odpovídá ustanovení § 78 odst. 1 písm. m) zákoníku práce, kde je uvedeno že:
„nerovnoměrným rozvržením pracovní doby rozvržení, při kterém zaměstnavatel nerozvrhuje rovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, s tím, že průměrná týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu, popřípadě kratší pracovní dobu, za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše na 52 týdnů po sobě jdoucích.“

Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně. Citované ustanovení umožňuje tuto délku týdenní pracovní doby přesáhnout za podmínky, že dojde k jejímu vyrovnání tak, aby ve vyrovnávacím období 26, resp. 52 po sobě jdoucích týdnů nepřesáhla průměrně 40 hodin týdně. Znamená to, že za 26 po sobě jdoucích týdnů nesmí celková pracovní doba přesáhnout 1040 hodin. Při dodržení této podmínky je postup zaměstnavatele vaší přítelkyně v souladu se zákonem.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail