Den požární bezpečnosti 2013

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje za účelem propagace požární ochrany a preventivního působení na veřejnost Den požární bezpečnosti.

V roce 2013 je Den požární bezpečnosti vyhlášen na pátek 13. září. I nadále zůstává zachována symbolika pátku, který je třináctým dnem v měsíci.

Česká asociace hasičských důstojníků vyzývá k účasti na Dni požární bezpečnosti profesionální i dobrovolné hasiče, orgány státní správy a samosprávy, občanská sdružení, veřejně prospěšné a jiné organizace působící na úseku požární ochrany.

Cílem akce je zejména předání informací o činnosti hasičů, podtržení významu jejich činnosti formou propagace a předání preventivních informací využitelných při předcházení požárů a jiných mimořádných událostí, omezení jejich následků, případně likvidaci.

Hlavní témata Dne požární bezpečnosti:

  • zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru),
  • zařízení pro detekci hořlavých plynů (metan, oxid uhelnatý),
  • zásady bezpečného provozování tepelných spotřebičů a komínů.

Doporučené formy realizace Dne požární bezpečnosti:

  • organizace dnů otevřených dveří (doporučuje se začlenění jednoduchých preventivních témat),
  • provedení cvičení ve vytipovaných provozech,
  • provedení kontroly příjezdových komunikací, nástupních ploch a vnějších odběrních míst,
  • předání informací hromadným informačním prostředkům o smyslu, významu a formě této preventivní akce.

Současně prosíme všechny subjekty, které se jakoukoli formou ke Dni požární bezpečnosti připojí, aby informaci o realizované akci a její formě, počtu účastníků z řad organizátorů a přibližném počtu účastníků zaslali na mailovou adresu jaroslav.cerny@hzsol.cz.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail