Den bezpečnosti 2018 v Linde

Zdroj: 

V úterý 24. dubna 2018 proběhl Den bezpečnosti ve společnosti Linde a.s. Tento den je součástí aktivit společnosti směřující k nulové úrazovosti a snaze svojí činností neohrožovat společnost ani životní prostředí. Motto akce: Společně můžeme předejít všem nehodám.

Každému zaměstnanci se ráno objevil na počítači "Welcome screen" s informací o dnu bezpečnosti a v prostorech společnosti byly vyvěšeny plakáty.

  

Ve dvou velkých výrobních jednotkách (v Třinci a Kralupech) proběhlo cvičení za účasti jednotek HZS, součástí cvičení byla i zkouška reakce Ohlašovny mimořádných událostí společnosti Linde. Cvičení bylo zaměřeno na havárii ve výrobě spojenou s prasknutím velkoobjemového zásobníku na kyslíkárně.

Simulace úniku inertního plynu ve výrobně plynů v Třinci.

Simulace úniku inertního plynu ve výrobně plynů v Kralupech.

V rámci nácviku ve spolupráci s HZS proběhlo i cvičení hašení požáru unikajícího plynu z tlakové lahve (zde foto z Třince).

Ve výrobních závodech v Praze, Brně a Ostravě proběhla kontrola řidičů smluvních dopravců hned ráno při nakládce. Kontroly se zúčastnilo vedení společnosti Linde a byly zaznamenávány připomínky řidičů k oblasti bezpečnosti.

Součástí byly i pochůzky ve všech výrobních závodech a plánovaná setkání se zaměstnanci zaměřená opět na oblast bezpečnosti. Zaměstnanci dávali náměty na eliminaci rizik spojenou s jejich prací a na zvýšení úrovně bezpečnosti.

Zaměstnanci logistiky (plánovači, dispečeři) absolvovali cestu s řidičem smluvního přepravce a proběhl audit vybrané velké zákaznické instalace. Byly otestovány i další prvky zaměřené na evakuaci (např. vyhlášení poplachu pomocí telefonních linek) a kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet i hašení pomocí přenosného hasícího přístroje.

 

Komentáře

Potřebné zkušenosti

10.05.2018 - 10:00 Radoslav Vlasák
Takovéto akce by nejspíš měly periodicky probíhat ve všech firmách s vyšším "pracovním rizikem" (tedy zejména s používáním nebezpečných látek, technologií a materiálů) - ono je přece jenom lepší si předem všechno prakticky procvičit, než potom při skutečné nežádoucí události podlehnout panice. Samozřejmě je reálná havárie apod. dost jiná, hlavně psychicky, ale praktický nácvik umí aspoň část tohoto enormního zatížení eliminovat. A navíc je u takových akcí šance odhalit i ty závady a nedostatky, které by jinak mohly zůstat skryty.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail