Délka směny a nárok na bezpečnostní přestávku

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji v nepřetržitém dvanáctihodinovém provozu od 7 do 19 hodin. Mám denní i noční směny a střídáme se v deseti lidech. Každý měsíc jsou směny rozvrženy jinak. Na jedné směně jsme vždy ve dvou lidech. Má práce spočívá v monitoringu na počítači a obsluze nonstop telefonní linky. Chtěla bych vědět, zda mám nárok na týdenní pracovní dobu 37,5 hod. a podle jakého směnného provozu se mi počítá fond pracovní doby. Mám nárok na bezpečnostní přestávku?

Pokud skutečně pracujete nepřetržitě, tedy ve dvou směnách od pondělí do neděle včetně, pak jde o nepřetržitý provoz a zde je stanovená týdenní pracovní doba 37 ½  hodiny týdně (§ 79 zákoníku práce). Pokud byste se ale pouze střídali ve dvousměnném provozu – denní a noční od pondělí do pátku, pak by stanovená týdenní pracovní doba činila 38 ¾  hodiny týdně. Pro rozvrh směn musí mít zaměstnavatel zpracován harmonogram směn na určité (podle zákona maximálně 26 týdnů dlouhé, podle kolektivní smlouvy až 52 týdnů dlouhé) vyrovnávací období. To Vám také musí zaměstnavatel sdělit a v tomto období Vám musí nastavit směny tak, že odpracujete počet týdnů x stanovenou týdenní pracovní dobu.

Není důležité, abyste oněch 37 ½ hodin odpracovali každý týden, ale je rozhodující abyste stanovenou týdenní pracovní dobu odpracovali v rámci onoho období, žádný plánovací kalendář – nic takového není rozhodující. Rozhodující je, že pracovní doba se počítá v týdnech a Vy musíte každý týden odpracovat 37 ½ hodin.

Pokud se týká bezpečnostní přestávky, tak to byste se spíše měla obrátit na Vaši odborně způsobilou osobu v prevenci rizik (bezpečnostního technika). Bezpečnostní přestávky se totiž poskytují na základě vyhodnocení rizika. U práce s počítačem se bezpečnostní přestávka poskytuje tam, kde se jedná o ryze monotónní práci – např. vkládání dat do počítače (pojišťovny, banky apod.). Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, § 33, totiž stanoví, že u práce spojené s monotonií, jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu, musí být k omezení jejich nepříznivého vlivu na zdraví přerušovány bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. To je ale skutečně u těch ryze monotónních prací. Z Vašeho dotazu vyplývá, že kromě práce s počítače ještě obsluhujete telefonní linku. To pak asi není monotónní práce ve smyslu tohoto ustanovení. Nicméně já tzv. od zeleného stolu nemohu posoudit, zda máte mít bezpečnostní přestávku nebo ne. Rozhodující slovo má zaměstnavatel. Ten odpovídá za veškerou BOZP a má ze zákona povinnost provést prevenci rizik, rizika vyhledávat, rizika hodnotit a přijímat opatření k jejich minimalizaci a pak takovým opatřením je například bezpečnostní přestávka.

Doporučuji Vám jedno – každý zaměstnanec má podle § 106 odst. 1 zákoníku práce právo na „informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením“. Proto se klidně zeptejte vedoucího nebo zmíněné odborně způsobilé osoby v prevenci rizik u Vašeho zaměstnavatele, jak vyhodnotili rizika na Vašem pracovišti a proč Vám neposkytují bezpečnostní přestávku a oni jsou povinni Vám toto vysvětlit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail