Co dělat, když pro zaměstnance po pracovním úrazu nemáme práci?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zaměstnanec po pracovním úrazu dostal po roce částečný invalidní důchod. Nemáme pro něj odpovídající práci (s kolenem půjde ještě na další operace). Můžeme mu dát výpověď? Bude mu naše pojišťovna Kooperativa vyplácet rozdíl mezi důchodem a výdělkem (vypočítaný každý měsíc) nebo rentu?

 V daném případě se v praxi postupuje podle judikátu NS sp. zn. 21 Cdo 1925/99 „V případě, že zaměstnanec nemůže pro nemoc z povolání konat dosavadní práci v podzemí dolu, avšak mohl by při nemoci z povolání vykonávat v podzemí dolu jinou práci, na níž nemohl být zařazen jen z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, určenou pouze rozdílem mezi výdělky (průměrným výdělkem) dosahovaným při výkonu dosavadní práce a výdělky (průměrným výdělkem) při jiné práci, kterou by – nebýt dosažení nejvyšší přípustné expozice – mohl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci konat v podzemí dolu, a to za předpokladu, že tuto jinou vhodnou práci by zaměstnavatel byl prokazatelně schopen (zejména s přihlédnutím k volným pracovním místům) pro něho zajistit.

V praxi to znamená, že budete muset do rovnice výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku dosadit průměrný výdělek před vznikem škody (průměrný výdělek zaměstnance odpovídající jeho práci vykonávané před vznikem úrazu s tím, že je upraven s ohledem na příp. zvýšení mezd u zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti dotyčného) a od něj odečíst průměrný výdělek, který by u Vás dosahoval, kdybyste ho např. mohli převést na jinou práci spolu s invalidním důchodem. Výsledek pak bude ona renta, která s dotyčným půjde i po skončení pracovního poměru a bude se pravidelně valorizovat.

Jen upozorňuji, že průměrný výdělek se stanoví porovnáním průměrného výdělku rozhodného pro pracovněprávní účely (z předchozího kalendářního čtvrtletí) a průměrného výdělku předchozího kalendářního roku. To je ovšem záležitost pro mzdovou účetní, která Vám připraví podklady pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, protože u zaměstnance, který rok nepracoval bude muset konstruovat pravděpodobný výdělek.

Autor článku: 

Komentáře

Kámen úrazu...

29.02.2016 - 04:52 Norbert Chalupa
V odpovědi paní doktorky Dandové nezazněla odpověď na první část dotazu tazatelky a sice, zda může zaměstnavatel takovému zaměstnanci dát výpověď? Může, ale zde je kámen úrazu, který způsobuje problémy mnoha zaměstnavatelům a to je skutečnost, že pokud by takovému zaměstnanci byla dána výpověď dle § 52 písm. d) ZP, zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplatit jako odstupné dvanáctinásobek průměrného výdělku. Tuto finanční zátěž žádná pojišťovna zaměstnavateli neproplácí! §67 odst.(2) zákoníku práce: Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Byl-li se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr, protože nesmí podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutím příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz nebo pro onemocnění nemocí z povolání, a zaměstnavatel se zcela zprostí své povinnosti podle § 270 odst. 1, odstupné podle věty druhé zaměstnanci nepřísluší.

Re: Kámen úrazu...

06.03.2016 - 10:50 Václav Syrový
Kámen úrazu je podle mne také v tom, jestli vedoucí zaměstnanci té firmy zvážili skutečně všechny možnosti na pracovištích jestli by ten zaměstnanec nemohl nějakou práci vykonávat nebo ne, třeba na částečný úvazek. A po důkladné analýze všech možností. Soused pracoval jako automechanik, po cukrovce mu amputovali nohu nohu pod kolenem, po vyrobení protézy a potřebné rehabilitaci pracuje jako automechanik dále ( je skutečně dobrý), nevím zatím jestli má nějaké úlevy nebo ne v zaměstnání. Když jsem pracoval v Rakousku, dělal tam hoch v kuchyni - kuchař, (jmenoval se Andy) měl levou ruku asi v polovině předloktí amputovanou a dělal jako by nic. Když jsme mu chtěli pomoci, tak nám ještě vynadal. Takže asi tak.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail