ČNI vás zve na odborný seminář "Výběr, použití, ošetřování a údržba osobních ochranných prostředků v českých technických normách"

Seminář je určen organizacím všech typů a velikostí, zejména pak organizacím v kterých mohou být zaměstnanci vystaveni riziku. Organizace mají zajistit minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci. Účelem norem je usnadnit výběr osobních ochranných prostředků při existujících nebo možných rizicích.
Termín semináře: 15. června 2006
Místo konání: Český normalizační institut
Konferenční centrum
Biskupský Dvůr 5
110 02 Praha 1

Výběr, použití, ošetřování a údržba osobních ochranných prostředků v českých technických normách

Seminář je určen organizacím všech typů a velikostí, zejména pak organizacím v kterých mohou být zaměstnanci vystaveni riziku. Organizace mají zajistit  minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci. Účelem norem je usnadnit výběr osobních ochranných prostředků při existujících nebo možných rizicích.

Účastníci budou seznámeni se současným stavem normalizačních prací v oblasti osobních ochranných prostředků a  výhledu do budoucnosti, to vše v návaznosti na české právní předpisy a zejména nařízení vlády č.495/2001, č.101/2005 a č.362/2005. Kromě již 2 dříve vydaných norem (pro oblast ochrany očí a sluchu), budou letos publikovány nové normy sloužící pro výběr, použití, ošetřování a údržbu  různých druhů osobních ochranných prostředků. Týká se to  norem pro ochranu dýchacích orgánů, ochranných oděvů, ochranu nohou, osobních vztlakových prostředků a speciálně ochranných oděvů proti chemikáliím. Platný je rovněž evropský dokument pro oblast určenou pro hasiče, který je však nyní v revizi.
Normy pro výběr, použití, ošetřování a údržbu osobních ochranných prostředků  navazují na právní předpisy a vzhledem k tomu, že jsou vypracovány v rámci ISO nebo CEN nejsou vždy na úrovni evropské normy, ale většinou jsou na úrovni technických zpráv. Poskytují rychlou orientaci o jednotlivých druzích používaných osobních ochranných prostředků  proti jednotlivým rizikům a také použití kombinací ochranných prostředků proti více rizikům. Mají tak na rozdíl od harmonizovaných norem pro různé druhy osobních ochranných prostředků, které jsou spíše určeny výrobcům, dodavatelům a zkušebním orgánům, mnohem větší cenu pro praktické použití při ochraně proti rizikům. Vznikly také většinou až nyní, na základě zkušeností s jednotlivými normami a jejich používání umožňuje nalézt vhodnou ochranu pro vzniklá nebo možná rizika.

Účastnický poplatek činí 2 100 Kč bez DPH. Na vložné na seminář je uplatněna 19% DPH, cena včetně daně činí 2 499 Kč.

Poplatek zahrnuje:

 • účast na semináři,
 • sborník přednášek ze semináře,
 • zodpovězení dotazů v rámci diskuze,
 • a občerstvení v průběhu semináře.

Daňový doklad Vám bude zaslán poštou do 14 dnů po připsání platby na náš účet a obdržení Vaší závazné přihlášky na seminář.

Odborný garant:

Organizační garant:

Ing. Oldřich Čermák

Olga Kozáková

ČNI, Biskupský Dvůr  5

ČNI, Biskupský Dvůr 5

110 02 Praha 1 

110 02 Praha 1

tel.: 221 802 166

tel.: 221 802 101, fax: 221 802 301

e-mail: oldřich.cermak@cni.cz

e-mail: olga.kozakova@cni.cz

 
PROGRAM SEMINÁŘE

9.00 – 9.30 Registrace účastníků

9.30 – 10.15 Zahájení semináře "Stav českých technických norem v oblasti osobních ochranných prostředků v návaznosti na evropskou a mezinárodní normalizaci" 
Ing. Oldřich Čermák, Český normalizační institut

10.15 – 11.00 Nařízení vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků a další legislativa 
Ing. Karel Škréta, Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha

11.00 – 11.45 Normy pro výběr, použití, ošetřování a údržbu osobních ochranných prostředků v oblasti ochrany dýchacích orgánů a ochrany očí a obličeje a v oblasti ochranných protichemických oděvů
Ing. Zdeněk Vojta, Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha

11.45 – 12.15 Přestávka

12.15 – 13.00 Normy pro výběr, použití, ošetřování a údržbu osobních ochranných prostředků v oblasti osobních vztlakových prostředků
Ing. Jiří Planička, VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov

13.00 – 13.45 Normy pro výběr, použití, ošetřování a údržbu osobních ochranných prostředků v oblasti ostatních ochranných oděvů, ochrany nohou a sluchu
 
Vlasta Šachová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha 

13.45 – 14.00 Situace v oblasti osobních ochranných prostředků v oblasti ochrany proti pádům z výšky, ochrany hlavy, ochrany proti ohni a osobních ochranných prostředků pro hasiče
 
Kolektiv

14.00 - 14.30 Diskuze, Závěr  
Ing. Oldřich Čermák, Český normalizační institut

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

 1. Místo konání: ČNI – Konferenční centrum, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.
 2. Spojení: Metro C a B – stanice Florenc,
   TRAM – stanice Florenc č. 24, 8; stanice Bílá Labuť č. 3, 26.
 3. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě účastnického poplatku zašlete nejpozději 5 dnů před termínem konání semináře na adresu: Olga Kozáková, ČNI, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, e-mail: olga.kozakova@cni.cz, tel.: 221 802 101, fax: 221 802 301.
 4. Účastnický poplatek činí 2 100 Kč bez DPH, včetně 19% DPH činí účastnický poplatek 2 499Kč. Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.
 5. Zaplacení účastnického poplatku prokažte při prezenci příslušným dokladem.
 6. Na kopii závazné přihlášky lze přihlásit i další účastníky.
 7. Při neúčasti přihlášeného účastníka (nebo jeho náhradníka) účastnický poplatek nevracíme, materiály vztahující se k semináři zašleme.
 8. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. Přijetí účastníka nepotvrzujeme, budou vyrozuměni pouze ti účastníci, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni a bude pro ně uspořádán seminář v dalším vhodném termínu.
 9. Účastnický poplatek poukažte:

  Komerční banka Praha 1, 
  č. účtu: 4000038031/0100,  
  Variabilní symbol: 20200606 
  IČ: 48135283, 
  DIČ: CZ 48135283.

 10. Změna programu vyhrazena.

Tyto informace, včetně přihlášky k vytištění, naleznete ZDE. ikonka pdf 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail