BOZP u policie

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jaké předpisy v oblasti BOZP platí pro Policii ČR a jaké jsou odlišnosti v BOZP u policie a v civilním sektoru? Prosím o aktuální stanovisko.

Pro Policii ČR platí zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru vykonávají službu (dále jen "příslušník"), jejich odměňování, řízení ve věcech služebního poměru a organizační věci služby (dále jen "služební vztahy"). Bezpečnostním sborem se rozumí Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky a informace.

Tento zákon upravuje v hlavě VII bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby v ustanoveních § 86 až § 92 bezpečnost a ochranu zdraví příslušníků obdobně jako zákoník práce v části páté. Také jsou zde obecná ustanovení obdobná našemu § 101 zákoníku práce, v § 87 nazvaném Prevence rizik a další povinnosti bezpečnostního sboru je upravena prevence rizik jako v našem zákonu v § 102, v § 88 jsou upraveny povinnosti bezpečnostního sboru jako zaměstnavatele – to je obdoba našeho § 103 zákoníku práce, v § 89 Osobní ochranné prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky je upraven nárok na poskytování OOPP jako u nás v § 104 zákoníku práce,  § 90 Povinnosti bezpečnostního sboru při služebních úrazech a nemocích z povolání je obdobou našeho § 105 zákoníku práce o povinnostech zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání,  snad trochu nad rámec našeho zákoníku práce je § 91 nazvaný Služebny a služební prostředí, který zejména stanoví, že bezpečnostní sbor je povinen zajistit, aby služebna odpovídala bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům a byla vybavena tak, aby podmínky pro výkon služby příslušníků odpovídaly bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při výkonu služby a upřesňuje k tomu bližší podmínky. Nakonec § 92 jsou upraveny Práva a povinnosti příslušníka, což je zase obdoba našeho § 106 - práv a povinností zaměstnance.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail