Blíží se uzávěrka přihlášek do 2. ročníku národní soutěže Profesionál BOZP

Uzávěrka přihlášek do 2. ročníku národní soutěže Profesionál BOZP končí 30. června 2013, nezapomeňte včas zaslat Váš projekt.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., pod záštitou ministra práce a sociálních věcí a ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce vyhlásil 2. ročník národní soutěže PROFESIONÁL BOZP.

profesionál

Oč v soutěži jde?

Soutěž Profesionál BOZP je národní soutěží jednotlivců. Jejím smyslem je ocenit individuální přínosy osob, které napomáhají:

  • prosazovat kulturu bezpečnosti práce,
  • zvyšovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích,
  • napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci,
  • přispívají ke zvyšování celkové kultury a efektivity práce,
  • podporují dobrovolný a spontánní přístup k řešení problémů BOZP v podniku.

Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.

Soutěž má za cíl podpořit aktivní přístup k provádění úkolů v prevenci rizik, na něž bývá pohlíženo s určitým despektem, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpořit jejich oprávněnou hrdost na dosažené úspěchy.

Kdo se může přihlásit?

Soutěž je rozdělena na 2 soutěžní kategorie

  • fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu
  • osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu mimo pracovněprávní vztahy

Jak se přihlásit?

Stáhněte si přihlášku, přečtěte si pravidla a podmínky soutěže a pošlete řádně vyplněnou přihlášku se všemi přílohami na adresu uvednou v podmínkách soutěže. Na obálce uvěďte kromě adresy příjemce i text: PROFESIONÁL BOZP. Propozice k soutěži jsou k dispozici na http://www.vubp.cz/profesional-bozp/.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail