Bezpečnostní obuv s tužinkou

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

Měla bych dotaz k bezpečnostní obuvi s tužinkou. Nově působím ve firmě zaměřené na těžkou výrobou - kovoprůmysl. Překvapilo mě, že ve firmě není používána obuv s ochrannou špičkou (riziko pádu "něčeho" na nohu je tady relativně velké). Jenže při pokusu o zavedení tohoto OOPP jsem narazila na odpor ze strany firmy. Prý je lepší noha rozdrcená, než ustřihnuté prsty od ocelové špice, a proto prý boty s ochrannou špičkou nepoužívají. Ve firmě se opracovávají samé velké kusy (výkovky) a předpokládal by se tak pád mnohem těžšího břemene, než onoho cca 20 kg (200 J). Proto jsem se chtěla zeptat, co způsobí bota s tužinkou při pádu těžkého břemene a zda-li stanovením tohoto OOPP nezhorším možné následky úrazu.

Obava z používání tužinek se občas objevuje, není však založena na reálném základu.

Tužinky ve špičkách bot se zkouší podle ČSN EN 12568. Mimo jiné se zkouší:

  • Odolnost proti nárazu

Tužinky musí odolat energii nárazu 100 J pro ochrannou obuv nebo 200 J pro bezpečnostní obuv. Zkouší se ocelovým klínovým nárazníkem o hmotnosti 20 kg, padajícím z výšky 1 m (pro bezpečnostní obuv).  Po nárazu se měří zbytková výška pod tužinkou, kde musí zůstat dostatečné místo pro prsty. Kromě toho nesmí tužinka po nárazu vykazovat ostré hrany nebo jakékoliv trhliny procházející materiálem.

  • Odolnost proti stlačení

Tužinky se stlačují silou 10 kN (pro ochrannou obuv) nebo 15 kN (pro bezpečnostní obuv). 1 kN odpovídá hmotnosti 100 kg, jedná se tedy o hmotnost 1000 Kg, resp. 1500 kg. Po zkoušce se opět měří zbytková výška pod tužinkou a kontroluje tužinka.

Tužinka tedy za uvedených podmínek nesmí poranit prsty. Pokud by na prsty spadlo břemeno, které vyvolá ještě větší účinky, než jsou modelovány při zkoušce, byly by prsty nechráněné tužinkou velmi pravděpodobně rozdrceny. V botě s tužinkou se v takovém případě může zmenšit světlá výška v tužince, případné poranění bude ale rozhodně podstatně menší.

V souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 495/2001 Sb. musí zaměstnavatel poskytnout OOPP, které chrání před riziky, které se vyskytují na pracovišti. Pokud jsou ohroženy prsty na noze nárazem nebo stlačením, je použití ochranné nebo bezpečnostní obuvi s tužinkami nezbytné.

Autor článku: 

Komentáře

Velmi častý argument

17.07.2015 - 19:15 Jiří Hána
S tímto argumentem, že tužinka "ucvakne" prsty, se bezpečnostní technik setkává velmi často. Jednou jsem dokonce zažil, že nový zaměstnanec přinesl do kanceláře mistrů tužinky z nových bot vypreparované právě s tímto argumentem (pochopitelně dostal boty k náhradě:-)). Je potřeba si především uvědomit, před jakým rizikem tužinka chrání! Tužinka nechrání (ani nemůže) před pádem tunového břemene na nohu! Tužinka má chránit prsty při pádu "lehčích" předmětů, jako je kladivo a pod. - což je nejčastější příčinou "štěnice pod nehtem na palci". Jak je vidět z odpovědi v článku, uchrání tužinka prsty na noze dokonce před pádem 20kg břemene z výšky 1m nebo před statickým zatížením tunovým (resp. půldruhatunovým) břemenem. Bylo by jistě zajímavé provést rozbor úrazovosti na daném pracovišti a vyhodnotit zda a kolikrát došlo k pracovnímu úrazu v důsledku pádu předmětů na nohu, popřípadě v jakém poměru k těmto - řekněme drobným úrazům - došlo k pádu těžkých břemen s následkem rozdrcení nohy. První typ úrazů by mohl být přidělením vhodné pracovní obuvi s tužinkou zcela eliminován, druhému typu úrazů by tužinka sice nezabránila, ale současně by následky nezhoršila...

Re: Velmi častý argument

21.07.2015 - 09:30 Josef Všetička
Já jsem bohužel ucvaknuté prsty díky tužince i ocelové špici zažil, takže nesdílím názor vybavit zaměstnance takto vyztuženou obuví.

Re: Velmi častý argument

21.07.2015 - 09:57 Jiří Hána
Jak těžké břemeno na té noze přistálo?!

Re: Velmi častý argument

21.07.2015 - 10:18 Josef Všetička
Cca 200 kg.

Re: Velmi častý argument

21.07.2015 - 10:22 Jiří Hána
Pak kvalita OOPP neodpovídala normě uvedené výše v článku a odpovědnost je na výrobci (pokud ovšem byla zvolena vhodná obuv odpovídající parametrům OOPP a ne jen "jakási obuv s ocelovou špičkou"!).

Re: Velmi častý argument

21.07.2015 - 10:48 Jiří Hána
Resp. ještě pokud to bylo dynamické, pak bota možná plnila požadavky normy, ale upřímně: co myslíte, že by z těch prstů zbylo, kdyby tam ta tužinka nebyla?

Bořiči mýtů - III/29

07.08.2015 - 14:00 Jindřich Kučera
Nevím zda sledujete pořad Bořiči mýtů, občas jsou tam docela zajímavá témata a zvovna tento týden v úterý (4.8.2015) tam byla řešena tato otázka. Uvádím popis dílu a myslím, že to bylo opravdu zajímavé i pro mě, v BOZP se pohybuji už téměř 20 roků. První mýtus tvrdí, že pokud spadne něco těžkého na botu s ocelovou špičkou, špička se promáčkne a ocel zlomí, nebo amputuje prsty na noze. Adam nakoupí desítky těchto bot. Majitelka obchodu mu řekne, že je tento mýtus absurdní. Jamie se stará o konstrukci přístroje na amputaci. Adam vytvoří skvělou napodobeninu lidské nohy z balistického gelu. Napodobeniny v sobě mají kosti ze sklolaminátu. Bořiči použijí 180kg závaží, což už by nějaké kosti zlomilo. K amputaci však nedojde. Bořičům brzy dojde, že balistický gel není to pravé ořechové, takže test změní. Uříznou špičku boty a dají do ní jíl. Další testy probíhají na hydraulickém lisu. Výsledkem je, že ocelové špičky poskytují pětkrát větší ochranu než obyčejné boty.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail