Bezpečnost výškových budov

Fakta o zajišťování bezpečnosti osob z hlediska požární ochrany v administrativních budovách vč. kontroly pohybu osob a použití bezpečnostních systémů.

Na nově budované objekty, ať už jsou určeny k bydlení či k práci, se kladou stále vyšší a vyšší technické požadavky. Jedny z nejostřeji sledovaných jsou ty v oblasti bezpečnosti. Od dob, kdy se začaly stavět rozsáhlé komplexy budov, přibývají k trvalým nebezpečím, která představují požár, případně povodeň či zemětřesení, další – umělá. Mezi nejzávažnější patří v poslední době terorismus. To samozřejmě vede jednotlivé stavitele a developery, aby zajištění bezpečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

Všechna výše uvedená fakta se vztahují i na výškové budovy typu CITY EMPIRIA a CITY TOWER. I u nich si otázky bezpečnosti developer, společnost ECM, klade mezi prvními. Jak jsou nebo budou tyto stavby zabezpečeny? U výškových budov se důraz dává zejména na zabezpečení proti požáru a možnosti sledování pohybu osob v prostorách budovy.

A/ POŽÁR

Už při projektování budov se počítá s únikovými plány, které stanoví, kudy lze ohni uniknout, v jakém pořadí se lidé evakuují a kdo je za řízení evakuačních prací zodpovědný. Vychází se z předpokladu, že takto vysoké budovy (CITY EMPIRIA 104 m a CITY TOWER 109 m) se musí s ohněm vypořádat zevnitř. Na tom jsou také založeny bezpečnostní systémy.

pozary výškových budov Samozřejmostí je vybavení systémem elektrické požární signalizace (EPS), který zahrnuje detektory kouře a tepla. Tento systém kombinuje automatické požární hlásiče s tlačítkovými. Zvukový signál se bude šířit pomocí sirén, nainstalovaných v každém patře. Všechny rozvody EPS budou tvořit nehořlavé kabely.

Systém má za úkol informovat nájemce prostřednictvím místního rozhlasu předem nahraným upozorněním. Zároveň odpojí příslušné rozvaděče elektřiny a nastartuje dieselové motory/agregáty, které udržují v chodu požární vzduchotechniku a zajišťují nouzové osvětlení. Systém zároveň se spuštěním požární vzduchotechniky vypne vzduchotechniku fungující za normálního stavu. Vlivem požární vzduchotechniky se přetlakují tzv. chráněné únikové chodby (čistě požární schodiště materiálově chráněná před požárem), takže do nich nepronikne oheň, ale ani kouř. Těmito únikovými chodbami se nájemci a hosté dostanou při požáru bezpečně ven z budovy. Lidem, kteří mají ztíženou možnost pohybu nebo se nemohou pohybovat vůbec, slouží speciální bezpečnostní evakuační výtah. Signál o požáru se prostřednictvím EPS přenese do řídícího systému budovy a zároveň ho automaticky předá hasičskému záchrannému sboru (HZS). Kromě EPS bude v budově fungovat stabilní hasicí zařízení s automatickými skrápěcími hlavicemi tzv. sprinklery. Tyto hlavice se zabudují do závěsných podhledů na každém podlaží. CITY EMPIRIA má vypracovanou tzv. analýzu zdolávání požáru. Je to dokument, který připravili specialisté HZS a který určuje povinné bezpečnostní vybavení budovy, aby byla maximálně zajištěna ochrana nájemců i hostů v případě nestandardních situací.

B/ KONTROLA POHYBU OSOB

pozary výškových budov
Systém kontroly a dozoru vstupu bude instalován u hlavního vchodu. V budově CITY EMPIRIA se plánuje vstupní zabezpečení formou turniketů, které poměrně spolehlivě zajišťují kontrolu vstupu do budovy.
Na vnitřní bezpečnost se klade velký důraz, to znamená kontrolu pohybu osob po objektu. Ta nekončí zmíněnou kontrolou vstupních partií, ale znamená také, že mají zaměstnanci i návštěvy možnost přístupu jen do určitých sledovaných zón. Kontrolu těchto pásem umožňuje uzavřený televizní okruh (CCTV), který nepřetržitě monitoruje přístupné zóny budovy.

C/ NOVÉ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH BEZPEČNOSTI

Zcela nový je systém místního rozhlasu (Public Address System – PAS). Ten zajišťuje veškerá nouzová hlášení pro nájemce i návštěvníky budovy. To znamená, že se může zapojit jak v případě požáru, tak i při jiném ohrožení. Reproduktory tohoto systému se instalují na všech místech budovy - v chodbách, velkoprostorových kancelářích, ve výtazích, ve veřejných prostorách i v technických a provozních místnostech, ale i mimo budovu na parkovištích. PAS bude rozdělen do zón. To znamená, že se automaticky aktivuje jen v těch zónách, kde to bude nutné a tam se také spustí nahrané evakuační nebo jiné hlášení.

pozary výškových budov

Samozřejmě se počítá, že jsou všechny bezpečnostní systémy efektivní a jejich činnost je koordinovaná. To zajišťuje software, jehož prostřednictvím se spouštějí či zastavují hlášení v případech krize, kontrolují například i výkyvy ve spotřebě energie a prověřují protipožární a bezpečnostní systémy.

 

 

 

 

 

Zdroj:
www.pozary.cz

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail