Bezpečnost práce a technických zařízení při provozu čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG)

Dnešní téma týdne je věnováno bezpečnosti čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG) z pohledu oblastních inspektorátů práce.

V roce 2009 provedly oblastní inspektoráty práce (dále jen OIP) v souladu s programem kontrolní činnosti kontroly v oblasti "Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG).

LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů, známý jako propan-butan. CNG (Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn, který je používán především jako palivo pro pohon motorových vozidel a je považován za relativně čistější alternativu k benzínu a motorové naftě.

Zkapalněné topné plyny jako takové mají široké využití v průmyslu, zemědělství i ve službách. Jsou používány nejen právnickými a podnikajícími fyzickými osobami (pro technologie svařování, pájení, řezání, lepení, sušení, chlazení nebo jako pohonná hmota pro manipulační techniku), ale i širokou veřejností, a to jak pro vytápění, ohřev vody a vaření v domácnosti a ve volném čase (plyn v lahvích je mobilním zdrojem pro camping, karavany i zahrádkáře), tak i jako moderní, ekologické a úsporné palivo pro osobní i užitkové automobily.

Tyto plyny jsou látky, které při nevhodném použití nebo při nedodržení základních bezpečnostních požadavků mohou být značně nebezpečné. Jako odstrašující nedávný případ uveďme např. neodbornou manipulaci s kovovou tlakovou nádobou k dopravě propan-butanu v restauraci na Vídeňské ulici v Brně, kde došlo k úniku plynu z této nádoby a následnému vzniku výbušné atmosféry, která zapříčinila výbuch s velice vážnými následky (smrtelné zranění, značná majetková škoda).

Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytně nutné zvyšovat u těchto zařízení nároky na preventivní kontroly, revize, zkoušky, kvalifikaci obsluh, výměnu vadných komponentů, zabezpečovací zařízení a především věnovat pozornost provozní údržbě, odstraňování zjištěných nedostatků a péči ze strany obsluhy.

Cílem kontrol provozu a údržby plníren a stabilních čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny u právnických a podnikajících fyzických osob je tedy především ověřování systému vyhledávání rizik u těchto zařízení, seznamování zaměstnanců s těmito riziky a tím zvyšování úrovně bezpečnosti práce v dané oblasti.

Nejčastějšími nedostatky zjištěnými při kontrolách OIP v minulých letech byla neodpovídající odborná způsobilost obsluhovatelů těchto zařízení, dále neprovádění kontrol, revizí, zkoušek a údržby v předepsaných pravidelných intervalech a v neposlední řadě nebyla technická zařízení často vybavena žádnou provozní dokumentací.

Kromě kontrol poskytují OIP i poradenskou činnost, která především pomáhá provozovatelům těchto zařízení k lepší k orientaci v oblasti bezpečnostních a pracovněprávních předpisů.

Vzhledem k rozsahu využití a rozvoji tohoto odvětví jsou poznatky získané při kontrolách dále využívány při kontrolní i poradenské činnosti inspektorátů a i v budoucnu bude nadále věnována této oblasti trvalá pozornost.

Autor článku: 

Komentáře

Mám auto na LPG. Na většině

18.11.2010 - 09:17 Jarek Veselý
Mám auto na LPG. Na většině stanic plní plyn do auta pracovník stanice. Setkal jsem se však s tím, že si mám naplnit plyn sám . Mohu obsluhovat toto zařízení?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail