Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků

Z evidence informačního systému Státního úřadu inspekce práce je zřejmé, že v souvislosti s provozem manipulačních vozíků s vlastním pohonem je zaznamenán každoročně jeden smrtelný pracovní úraz a více než tři desítky závažných pracovních úrazů. K těmto úrazům došlo například vlivem převrácení manipulačního vozíku, přimáčknutí zaměstnance k břemenu nebo sražením zaměstnance, přejetím jeho dolních končetin, vlivem pádů břemene z vidlic nebo z přídavných zařízení. Průřezově se tyto pracovní úrazy prolínají všemi odvětvími (zpracovatelský průmysl, zemědělství, skladové provozy, velkosklady, logistická centra atd.).

K problematice pracovních úrazů, resp. k zamyšlení se nad nimi, je účelné uvést rozbor pracovních úrazů dle délky pracovního zařazení zaměstnance. Jednoznačně lze říci, že cca 24 % pracovních úrazů evidujeme u zaměstnanců
s pracovním zařazením do 5 měsíců (obsluhy manipulačního vozíku zpravidla považují řízení za zábavnou činnost, velkou roli hraje také neznalost místních podmínek a technických možností manipulačního vozíku).

Dle našeho názoru za velmi kritické období, z pohledu vzniku pracovního úrazu, lze považovat pracovní zařazení zaměstnace do tří let. Taková charakteristika provází více než 56 % všech pracovních úrazů při provozu manipulačních vozíků. Budeme-li pokračovat ve statistice, pak procento pracovních úrazů opět narůstá, a to v závislosti na délce pracovního zařazení, v kategorii zaměstnanců s praxí více než 10 let (cca 30 % úrazů). Dle našeho názoru se v tomto případě jedná například o nesoustředění se na prováděnou manipulaci a řízení, dále podcenění rizika dané manipulace atd.

S jakými převažujícími nedostatky se inspektoři setkávají při kontrolní činnosti provozu manipulačních vozíků? V zásadě se jedná o porušení obecného právního předpisu, kterým je zákoník práce (§ 101, § 102, § 103
a dalších), ale také předpisů souvisejících (zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. atd.). Konkrétně se pak jedná zejména o nedostatečné školení, tj. školení nedostatečně přizpůsobené konkrétním podmínkám pracoviště.

Dalším nedostatkem je skutečnost, že zaměstnavatel nevyhledává a nevyhodnocuje konkrétní rizika na pracovišti, kde je práce vykonávána, a to nejen při provozu manipulačních vozíků, ale také při manipulaci a ukládání manipulačních jednotek například do regálů. Při kontrolní činnosti inspektoři také zjišťují, že v některých osnovách školení chybí např. návody na obsluhu konkrétních manipulačních vozíků včetně použitých přídavných zařízení. V případě provozu manipulačních vozíků a skladování je také velmi častým nedostatkem, že zaměstnavatel nemá zpracovaný místní provozní bezpečnostní předpis (vnitřní organizační směrnici), kterým může být například místní řád skladu (čl. 4.1 ČSN 26 9030) nebo dopravně provozní řád (příloha č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb.). V řadě případů řidiči (obsluhy, operátoři) manipulačních vozíků nemají pověření zaměstnavatele k řízení konkrétního typu manipulačního vozíku (§ 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce v návaznosti na ČSN 26 8805).

Považujeme také za vhodné uvést i příklad pracovního úrazu při provozu manipulačních vozíků, kdy byl příčinou pracovního úrazu (poranění hlavy, páteře a dolních končetin) střet dvou manipulačních vozíků. Při kontrole příčin a okolností tohoto pracovního úrazu bylo například zjištěno, že zaměstnavatel neorganizoval a nestanovil bezpečné pracovní postupy, dále nevyhodnotil rizika při současném provozu dvou manipulačních vozíků při vykládání nákladního vozidla. Z výpovědi obsluh bylo také zjištěno, že zde byla snaha o urychlení vykládky (velmi hrubé výrazy ze strany řidiče nákladního vozidla) a také jistý podíl klimatických podmínek (oslňující vycházející slunce).

Střet dvou manipulačních vozíků se stal příčinou pracovního úrazu s následkem poranění hlavy, páteře a dolních končetin.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail