Bezpečnost práce je stejně důležitá jako kvalita a produktivita firmy

Více než 82 tisíc pracovních úrazů evidoval v roce 2006 Český statistický úřad. Celkově si tyto úrazy vyžádaly téměř 3,8 milionu dnů pracovní neschopnosti, přičemž na jeden pracovní úraz průměrně připadá 46 dnů neschopnosti.

Více než 82 tisíc pracovních úrazů evidoval v roce 2006 Český statistický úřad. Celkově si tyto úrazy vyžádaly téměř 3,8 milionu dnů pracovní neschopnosti, přičemž na jeden pracovní úraz průměrně připadá 46 dnů neschopnosti. Z důvodu pracovního úrazu chybí každý den na pracovištích okolo 10 000 zaměstnanců. Celkové náklady spojené s pracovními úrazy a nemocemi z povolání ročně přesahují částku 27 miliard Kč.

Podobná situace panuje i v dalších zemích Evropské unie. Každoročně se v Evropě stane okolo čtyř milionů pracovních úrazů. Nemoci z povolání a pracovní úrazy významným způsobem zatěžují jak zaměstnance, tak zaměstnavatele i stát.

Evropští zaměstnanci přicházejí ročně zhruba o 1 miliardu eur v důsledku nepřítomnosti na pracovišti, nehledě na újmu na zdraví a případné následky ovlivňující kvalitu pracovního i osobního života. Náklady zaměstnavatelů spojené s nemocenskou a nahrazováním nepřítomných pracovníků zatěžují samotnou výrobu a mohou vést i ke snížení produktivity. Celospolečensky se pak zvyšují náklady na systém sociálního zabezpečení a veřejné finance, což se výrazně promítá do ekonomiky jednotlivých členských zemí EU.

stat_102007

Současný trend ve způsobu řízení firem

Produktivita, kvalita a bezpečnost při práci jsou spolu velmi úzce propojeny. Proto se stále silnější důraz klade na prosazování systémového přístupu k řízení podniku, který by vedle oblasti výroby a provozu pokrýval i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky a pracovní prostředí vytvářejí přímo v praxi samotní zaměstnavatelé. Kvalita pracovního života jednotlivce, stejně jako produktivita a konkurenceschopnost firmy se tedy odvíjí také přímo úměrně od prostředí a podmínek, které management podniku pro své zaměstnance vytvoří.

Nová strategie EU ukládá do roku 2012 snížit počet pracovních úrazů o 25 %. Na evropskou strategii v oblasti bezpečnosti práce navazuje Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky. V ní je zakotven také požadavek cestou preventivních programů motivovat firmy ke zvyšování úrovně BOZP a zlepšování pracovních podmínek. Jedním z těchto preventivních programů je program „Bezpečný podnik“, který je založen na zásadě, že zdravé pracoviště je nedílnou součástí programu řízení jakosti každé úspěšné firmy.

Udílení osvědčení „Bezpečný podnik“

Program „Bezpečný podnik“ představuje jeden z efektivních nástrojů umožňujících bez velkých finančních nákladů dosažení vyšší kvality řízení podniku a snížení nákladů. Naplnění požadavků programu, které pro firmu znamená na dobu tří let získat osvědčení „Bezpečný podnik“, přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k vyšší kultuře bezpečnosti práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i k vyšší konkurenceschopnosti firmy a k vytvoření si výhodnějších podmínek pro jednání s obchodními partnery.

Držiteli certifikátu „Bezpečný podnik“ se dosud stalo celkem 48 firem. Ministerstvo práce a sociálních věcí a Státní úřad inspekce práce vnímají jako velmi pozitivní zjištění, že řada firem, které získaly toto osvědčení, vyžaduje plnění zásad stanovených tímto programem také od svých dodavatelů a dalších subjektů, s nimiž spolupracuje. Současně je třeba vyzdvihnout úsilí managementu oceněných firem, že nadále pokračuje v plnění stanovených požadavků a zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců, a často se tak přihlašuje k naplnění programu opakovaně.

Další slavnostní předávání osvědčení „Bezpečný podnik“ firmám, které dostály kritériím stanoveným tímto programem systémového řízení podniku, se uskuteční 23. října 2007 v Kaiserštejnském paláci v Praze.

ZDROJ:
Foltisová, Ivona. Bezpečnost práce je stejně důležitá jako kvalita a produktivita firmy. In Práce a sociální politika [online]. Praha : MPSV, 2007 [cit. 04-10-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/4638>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail