Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost

Zdroj: 

Elektrické spotřebiče pro domácnost mohou být stejně jako ostatní elektrická zařízení velice nebezpečné, pokud jsou používány nesprávně. Uvědomme si, že viníkem nehody způsobené elektřinou je většinou člověk, a ne elektrický spotřebič. K tomu, aby používání těchto zařízení bylo bezpečné, je nutné při jejich volbě a užívání dbát několika zásad.

Elektrické  spotřebiče pro domácnost mohou být stejně jako ostatní elektrická zařízení velice nebezpečné, pokud jsou používány nesprávně. Uvědomme si, že viníkem nehody způsobené elektřinou je většinou člověk, a ne elektrický spotřebič. K tomu, aby používání těchto zařízení bylo bezpečné, je nutné při jejich volbě a užívání dbát několika zásad.

Volba spotřebiče

 • Nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE ( CONFORMITY EUROPE), to znamená, že spotřebič splňuje požadavky všech předpisů a to jak hygienických tak technických, které se na něj vztahují.
 • Elektrický spotřebič musí být označen:

  1. jmenovitým napětím, nebo jeho rozsahem,
  2. jmenovitým příkonem, nebo proudem,
  3. jménem, nebo obchodní značkou výrobce nebo odpovědného prodejce,
  4. údajem o modelu nebo typu.

Označení může být uvedeno na spotřebiči, v průvodní dokumentaci, případně na obalu výrobku.

 • Elektrický spotřebič musí být vybaven návodem k použití. Návod a další texty musí být napsány v češtině (v úředním jazyku země, ve které se spotřebič prodává).
 • Ke spotřebiči musí být dodán vyplněný záruční list spolu s pokladním dokladem. Obchodům, ve kterých je sice zboží levnější, ale jejich spotřebiče tyto požadavky nesplňují, je lépe se vyhnout.
 • Spotřebič musí být vhodný k připojení na stávající elektroinstalaci. Příkon spotřebiče musí být volen s ohledem na zatížitelnost obvodu, ve kterém má pracovat.

Umístění spotřebiče

Vlhko škodí kovovým součástem, výpary ředidel naleptávají umělé hmoty. Nadměrné teplo vadí zejména plastovým výrobkům. Chladničky nebo mrazničky provozované v blízkosti tepelného zdroje mají větší spotřebu energie a jejich chladící agregáty se rychleji opotřebí.

Provoz a údržba spotřebičů

 • Spotřebiče musí být instalovány – používány dle požadavku výrobce.
 • Třífázový elektrický sporák nesmí být zapojen na jednu fázi. Musí být připojen vhodnou tepelně odolnou šňůrou. Elektrická pračka musí být připojena na samostatné jištění 16 A, přes proudový chránič s reziduálním vybavovacím proudem Ilustrační obrázek. Rovněž zásuvka v kuchyňské lince určená pro připojení domácích spotřebičů musí být chráněna proudovým chráničem.
 • Infrazářiče musí být instalovány v dostatečné vzdálenosti od hořlavých hmot, elektrotepelné spotřebiče se nesmí při provozu zakrývat, nelze na nich sušit prádlo.
 • Při odchodu z bytu nebo objektu vypneme dálkově ovládané spotřebiče, které jsou jinak v pohotovostním stavu – hrozí přehřátí napájecích transformátorů a následně vznik požáru.
 • Čištění spotřebičů provádíme jen při vypnutém stavu, zvláště při čištění vodou. Zařízení zapneme, až když je spolehlivě suché.
 • Elektrické spotřebiče je vhodné občas svěřit k prohlídce a případné opravě odborné firmě.
 • Elektrické spotřebiče nikdy sami neopravujeme. Šňůrové přívody chraňme před nadměrným teplem, mechanickým poškozením. Orosí-li se spotřebiče při přenesení z chladna do tepla, nezapínáme je, dokud nevyschnou.
 • Jestliže se elektrické spotřebiče nadměrně hřejí, silně jiskří, zapáchají po spálenině, okamžitě je odpojíme od elektrické sítě a zajistíme odbornou opravu. 
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail