Prázdninová rizika pohledem hasičů

Dny, které přímo vybízejí k zaslouženému odpočinku, výletům a sportování, přicházejí. Nezapomeňme však na nebezpečí, která s sebou prázdniny přinášejí. Hasiči připravili rady, které pomůžou předejít nejen případným požárům, zranění, ale i nepříjemným zážitkům během letních dnů.

Odjíždíme na dovolenou

Letní čas pro mnohé znamená odjezd na chatu, chalupu, dovolenou a tím spojené opuštění bytu nebo domu. Neměli bychom zapomenout zkontrolovat, zda jsou vypnuty elektrické spotřebiče, především žehlička, vařič, ale také televizor, počítač. Vyplatí se spotřebiče odpojit přímo z elektrických zásuvek, aby v případě údery blesku nedošlo ke zničení majetku i následnému požáru. Nezapomeňte zkontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, uzavření plynu a zajištění oken.

Rozhodně se vyplatí domluvit se například se sousedy nebo příbuznými, aby váš byt nebo dům občas zkontrolovali a nechat u nich klíče, pro případ nějaké události. Hasiči v případě nutného zásahu nebudou muset volit násilný vstup. Rozhodně nechte například u sousedů adresu vašeho dočasného pobytu a kontakt na vás.

Hasiči během loňských prázdnin (2009) likvidovali celkem 3371 požárů, při kterých bylo usmrceno 12 osob, zraněno 183 osob, zachráněno nebo evakuováno 541 osob. Škody dosáhly téměř 282 miliónů korun. Tragický byl rok 2007, kdy při požárech během prázdnin zemřelo 21 lidí. Z celkového počtu požárů hasiči zasahovali v roce 2009 během července a srpna u požárů bytů, rodinných domů celkem 481 krát. Požáry si vyžádaly tři lidské životy.

Požáry celkem

rok 

počet

škoda mil.Kč

 usmrceno

zraněno

evak., zachr. osoby

2006

4006

441,6

15

147

465

2007

4200

322,1

21

165

456

2008

4265

397,6

14

179

471

2009

3371

281,3

12

183

541

Požáry bytů, rodinných domů, ostatní

rok

počet

škoda mil. Kč

usmrceno

zraněno

evak., zachr. osoby

2006

457

37,4

5

37

415

2007

509

54,2

1

57

183

2008

480

45

3

69

246

2009

481

61,9

3

82

319

Dopravní nehoda

Při dlouhé cestě za dobrodružstvím si dobře naplánujte trasu a rozvrhněte si jednotlivé přestávky, aby nedošlo k únavě, která může způsobit mikrospánek a následnou dopravní nehodu. V případě, že hrozí bouřky, silný vítr, popřípadě přívalové deště zjistěte si průjezdnost vaší trasy. Také mnohé cestující postihne dopravní nehoda, ať už jako přímého účastníka nebo jako svědka. Můžete také z důvodu dopravní nehody uvíznout v koloně. Při čekání na zprůjezdnění komunikace, zaparkujte tak, aby byl zajištěn průjezd záchranářům.

Před cestou si zkontrolujte vybavení svého auta, technický stav, lékárničku a nepodceňujte ani nákup přenosného hasicího přístroje. Nikdy nevíte, kdy ho budete potřebovat! Při požárech v dopravě během letních prázdnin v roce 2006 - 2009 zemřelo celkem 27 osob. 

Letní bouřky, blesky a silný vítr

Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud je předpovídán výskyt bouřek. Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem.

Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).

Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě. Bleskem způsobil požár  v době červenec, srpen 2009 celkem v 30 případech. Škody dosáhly 12,8 mil. korun.

Sjíždění řek a koupání

Stále více oblíbené vodáctví s sebou přináší ale také určitou přípravu, aby se z radosti ze zdolávání vodních toků nestal boj o život. Zjistěte si, zvláště v době vysokých srážek, zda sjíždění řeky není nebezpečné. Zbytečně neriskujte, mnohdy jsou místa, kde může na řece dojít k nebezpečí, pro záchranáře obtížně přístupná a může se stát, že pomoc nepřijde okamžitě.

Všímejte si okolí, abyste v případě volání záchranářů mohli co nejpřesněji určit místo, kde se nacházíte. Pamatujte, že říční kilometry se počítají od soutoku k prameni. Dávejte si pozor při pohybu v blízkosti břehů. Mohou být podemleté nebo může dojít k uklouznutí a pádu do vody. Hrozí pak nebezpečí zranění při nárazech do předmětů pod hladinou, uvíznutí a utonutí ve víru.

Skákání do neznámé vody rozhodně nedoporučujeme. Nejdříve si zjistěte hloubku vody a rozhodně nepodceňujte své síly- skákání ze skal, stromů, z jiných výšek do vody. Nebezpečné je koupání v noci, kdy může dojít ke ztrátě orientace. Rozhodně se nekoupejte, jste- li pod vlivem alkoholu. Nekoupejte se v době bouřky, hrozí úraz bleskem tedy elektrickým proudem.

Hasiči jsou každoročně přivoláni k vyhledávání nebo záchraně osob z vody. V roce 2009 tuto činnost během prázdnin vykonávali celkem 90 krát!

Posezení u ohýnku, ale pozor, aby z ohýnku nebyl požár!

Čas dovolených, u vody, na chatě, v kempu je příležitostí k posezení u ohýnku. Ale musíte dbát pravidel bezpečnosti, aby se oheň nevymkl kontrole. Zvolte si vhodné místo na ohniště, vzdálené nejméně 50 metrů od kraje lesa a dostatečně vzdálené od budov a předmětů, které by mohly od ohně chytit a způsobit požár. Nerozdělávejte oheň na místech se vzrostlým porostem, na strništi, pod větvemi stromů, na suchém listí, v blízkosti stohů, seníků. Létající jiskry a vítr může způsobit přenesení ohně na hořlavé porosty a způsobit požár. K zapálení ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky, jako je benzín, líh atd. Špatnou manipulací a neopatrností se můžete polít a následně dojít k zapálení oděvu. Do blízkosti ohně si připravte nádobu s vodou, písek, hlínu, kameny. Oheň nenechávejte bez dozoru. Než od ohýnku odejdete, přesvědčete se, že je skutečně uhašen.

Lesní požáry

Vysoké letní teploty, menší množství srážek a hlavně zvýšený pohyb turistů v lesním prostředí nebo jeho blízkosti jsou každoročně příčinou lesních požárů. Nedbalost turistů při rozdělávání ohně, odhazování nedopalků cigaret. V létě hasiči likvidují nejen požáry lesů, ale také vysoký počet požárů přírodního porostu.

Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce přístupném terénu a jsou zde ztížené možnosti zásobování hasební vodou (vodu je třeba dopravovat na větší vzdálenosti apod.). Navíc chování ohně v lese je nevyzpytatelné (požár se může šířit např. pod zemí) a podobné zásahy jsou mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího počtu jednotek požární ochrany.

Připomeňme si rok 2006 a požár lesa v Národním parku České Švýcarsko, kde oheň řádil na 25 ha ve skalnaté a těžko přístupné oblasti. S tímto v posledních letech největším lesním požárem v ČR bojovalo po dobu plných 7 dní na 900 profesionálních i dobrovolných hasičů a na hašení musely být nasazeny i vrtulníky. Příčinou tohoto požáru byl odhozený nedopalek cigarety a to je kouření v lese zákonem zakázáno! V lesnictví bylo během roku 2009 celkem zaznamenáno 556 požárů, dvacet osob bylo zraněno a škody dosáhly téměř 20 miliónů korun!

Grilování a plynové spotřebiče

Grilování je velice oblíbené jak u chatařů, v kempu, tak i na balkónech. Rozhodně grilování na balkóně nedoporučujeme. Když už se rozhodnete grilovat, zajistěte, aby gril byl stabilní, v případě převrácení hrozí popálení. Podobně jako s ohýnkem, dbejte bezpečnostních pravidel, aby nedošlo k zapálení hořlavých materiálů v okolí.

Při použití plynových spotřebičů, například propan- butanový vařič, častá výbava vodáků a kempařů, dbejte zvýšené opatrnosti a v případě, že není vhodné počasí a rozhodnete si uvařit třeba ve stanu, počítejte s vysokým nebezpečím vzniku požáru stanu a dalších hořlavých materiálů, které může mít vážné následky! Hasiči v roce 2009 zasahovali u požárů stanů a karavanů celkem šest krát. Při tom se pět osob zranilo.

A pozor - vysoké venkovní teploty znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném užívání karmy. Při jejím použití je nezbytné mít zajištěnu důkladnou výměnu vzduchu v místnosti - větrání např. otvorem ve dveřích. Je také potřeba si karmu nechat technikem zkontrolovat.

Sklizeň obilí, zemědělská technika

Léto je čas sklizně obilí, hasiči každoročně vyjíždějí k mnoha požárům obilí a také k požárům zemědělské techniky. Častou příčinou těchto požárů je technická závada traktorů, kombajnů a další zemědělské techniky. Také dochází k požárům obilí od jisker, které vzniknou kamenem nebo jiným předmětem, který se dostane do kombajnu nebo jiné techniky. Zemědělci by měli techniku před vyjetím ke sklizni či jiné práci na poli důkladně zkontrolovat, opatřit si přenosný hasicí přístroj. K požáru obilí nebo suchého přírodního porostu může dojít také od odlétávajících jisker z výfuku automobilu.

Rok 2009 zaznamenal v období červenec a srpen 298 požárů obilí a slámy. Škoda přesáhla 31 miliónů korun.Počet požárů zemědělských strojů ve stejném období dosáhl počtu 37. A škody vzniklé těmito požáry byly vyčísleny na 21,3 miliónů korun.

Děti a prázdniny z pohledu hasičů

Bez školních povinností si děti užívají čas prázdnin na plno a mnohdy věnují volný čas činnostem, které často končí katastrofou. Hra dětí s otevřeným ohněm v blízkosti seníku či stohu nebo přímo u něj, pokusy s cigaretami nebo zábavní pyrotechnikou. Na základě zákona o požární ochraně (§78 zákona č. 133/1985 Sb.) jsou rodiče (a všichni, kteří mají děti v danou chvíli na starosti) povinni dbát toho, aby jejich děti nezpůsobily požár. Z hlediska požární ochrany v případě zanedbání dohledu nad osobami, které nemohou posoudit následky svého chování, může být udělena sankce až do výše 25 000 korun

A děti na táborech? Tábořiště jsou často u řek, potoků, rybníků, v lesích. O děti se starají pracovníci tábora a provozovatel tábora a dalších zotavovacích akcí má povinnost nahlásit konání akce příslušné krajské hygienické stanici. Vzniklá databáze je k dispozici Hasičskému záchrannému sboru ČR a v případě hrozícího nebezpečí nebo již vzniklého nebezpečí jsou tábory s dětmi pomocí GPS souřadnic rychle dohledatelné.

Během letních prázdnin v roce 2009 děti způsobily požár celkem 39 krát. Škody dosáhly šesti miliónů korun. A dospělí svou nedbalostí způsobili požár v době prázdnin celkem 427 krát. Dvě osoby byly usmrceny, 70 osob při těchto požárech zraněno a škody byly vyčísleny na 44 mil. korun.

Aktivní odpočinek na chatě, chalupě

Letní čas mnozí využívají k pobytu na chatě a chalupě, kde čas dovolené využívají k natírání plotu, zábradlí a nejrůznějších opravám, rekonstrukcím svého stavení, auta, atd. Při mnoha těchto činnostech lidé pracují s barvami, laky, benzínem, lihem, petrolejem a dalšími hořlavými kapalinami. Manipulace s nimi, jejich skladování si žádá dodržování bezpečnostních rad, které jsou uvedeny na jednotlivých výrobcích. Připomínáme opatrnost při skladování - nevystavujte hořlavé kapaliny přímému slunci a tím vysokým teplotám, nepoužívejte v blízkosti těchto kapalin otevřený oheň. Vlivem vysokých teplot dochází k výraznému vypařování a tím k nebezpečí vzniku požáru.

Ani chatám a chalupám se v době letních prázdnin nevyhýbají požáry. Za poslední čtyři roky hasiči v tomto období zasahovali u 129 požárů, sedm osob bylo zraněno a škody se vyšplhaly na téměř 9 miliónů korun.

Požáry rekreačních chat a chalup (1.7. -31.8.)

rok

počet

škoda mil. Kč

usmrceno

zraněno

 evak., zachr. osoby

2006

33

6,6

1

5

0

2007

29

6,5

1

4

0

2008

36

10,7

 0

 7

7

2009

31

8,8

0

7

0

Volání na tísňovou linku

V případě vzniku požáru, dopravní nehody nebo jiné závažné situace, kdy potřebujete pomoc hasičů, volejte tísňovou linku 150 nebo 112. V případě, že potřebujete pouze pomoc zdravotníků, volejte linku 155 a pokud potřebujete pouze policisty, zavolejte linku 158. Dostanete- li se do situace, kdy si nejste jisti s číslem tísňové linky, zavolejte linku 112, operátoři vám pomohou. Aby pomoc byla rychlá a účinná, při volání na tísňovou linku uveďte, co se stalo, kde se to stalo, kolika osob se to týká, zda došlo ke zranění, uveďte další okolnosti, které pomohou záchranářům nejen co nejrychleji zasáhnout, ale také co nejúčinněji. Až vás operátor vyzve, teprve potom zavěšte.

Rozhodně nevolejte z legrace, záchranáři potom vyjíždějí zbytečně. Zlomyslná opakující se volání budou od 1. 7. 2010 výrazně trestána! Pokud zavoláte omylem, operátorovi to zdůrazněte a zavěšte. Jde o to, aby vás záchranáři nezačali vyhledávat v domnění, že jste třeba zraněni a v bezvědomí. Jednotné evropské číslo tísňového volání platí v celé Evropské unii. Pro zajímavost uvádíme webové stránky čísla 112, které provozuje Evropská komise ec.europa.eu/112.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail