Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika

Zdroj: 

Rožnovský vzdělávací servis s.r.o. (ROVS) zaciluje své vzdělávací aktivity do podpory dalšího vzdělávání odborné a ostatní veřejnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zkušenosti z přípravy programů dalšího vzdělávání a při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích metod ROVS využije nyní zcela aktuálně při realizování grantového projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Zlínském kraji.

Věrný tradici, ROVS tento projekt spojil opět s oblastí BOZP; akcentuje v něm mj. hledisko, že práce v BOZP obecně je především práce s lidmi a komunikace s lidmi a to je důvod k tomu, aby odborná způsobilost v BOZP rovněž byla vhodně skloubená s dovedností pro efektivní předávání znalostí. Jinými slovy, aby výchova k bezpečné a zdraví neohrožující práci byla prostoupená efektivními motivačními prvky, měla přístupný formát, který pomůže zvládat profesní nároky v řadě resortů. 

Výjimkou není stavebnictví, do kterého upíná pozornost grantový projekt. Už svým příznačným názvem „Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se závažnou povahou rizika“ zřetelně ukazuje na souvislosti se specificky zaměřeným vzdělávacím programem. Jeho cílem je zvýšit informovanost a rozšířit specializaci techniků BOZP a koordinátorů BOZP stavebních firem. Podpořit jejich vzdělávací aktivity poskytnutím kvalitního SW a instruktážního filmu, dále podpořit jejich působení na pracovištích na staveništi a v nebezpečných provozech a dodat jim nové technické prostředky k dosažení vyšší kvality jejich práce. Cílovou skupinu vedle techniků BOZP a koordinátorů BOZP na staveništi tvoří také zaměstnanci stavebních firem na pozicích souvisejících (projektanti apod.) ve Zlínském kraji.

První část pilotního ověření projektu proběhne ve dnech 21. – 23. října 2013, následovat bude dvoudenní část v prosinci. Kurz se koná v prostorách hotelu Horal v Rožnově pod Radhoštěm, kde je možné také zajistit ubytování (to je obdobně jako občerstvení hrazeno z prostředků projektu). Účastníci pilotáže obdrží z prostředků projektu výstupy, které jim pomohou rozvinout jejich činnost na příslušných pracovních pozicích. Jedná se o odborné tituly Elektrická zařízení, KOO lexikon a Průvodce plánem BOZP. Dále pak instruktážní film o problematice koordinátora BOZP na staveništi (obsahuje i slovenskou a polskou mutaci, titulky). Podpůrným materiálem kurzu je program pro zpracování plánu BOZP na staveništi a pracovních postupů KOO-LEX.

Projektový manažer je Ing. Elena Loudinová. Podrobnosti o projektu najdete na www.rovs.cz nebo na elena.loudinova@rovs.cz.

Komentáře

A ostatní kraje?

19.10.2013 - 17:38 Radoslav Vlasák
Jistě velmi potřebná iniciativa, zvlášť při znalosti současného stavu zajišťování BOZP ve stavebnictví. Zřejmě by ale bylo nanejvýš vhodné takovou akci zorganizovat postupně ve všech krajích České republiky - třeba by bylo možné pokrýt i tyto náklady z operačního programu, když už se - obecně - oblasti prevence, výchovy a vzdělávání finančních prostředků zoufale nedostává (a smysluplné zákonné úrazové pojištění zaměstnanců, které by tyto prostředky mohlo efektivně generovat, je stále v nedohlednu).

Projekt Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se

22.10.2013 - 13:27 Elena Loudinová
Dobrý den, bohužel v současné době neexistuje možnost realizace ve všech krajích, dokonce to podmínky OP zakazují. Této potřeby jsme si vědomi, v dalším programovém období se pravděpodobně podmínky změní a je možné, že bude možnost zorganizovat školení v rámci celé republiky.

Projekt Bezpečné chování zaměstnanců ve stavebních činnostech se

22.10.2013 - 13:27 Elena Loudinová
Dobrý den, bohužel v současné době neexistuje možnost realizace ve všech krajích, dokonce to podmínky OP zakazují. Této potřeby jsme si vědomi, v dalším programovém období se pravděpodobně podmínky změní a je možné, že bude možnost zorganizovat školení v rámci celé republiky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail