Besedy se žáky na téma bezpečnost práce, ochrana zdraví a hygiena práce

V minulých měsících probíhaly v několika základních školách v Praze v rámci projektu Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., besedy se žáky na téma bezpečnost práce, ochrana zdraví a hygiena práce s lektorkou Lenkou Charvátovou.

Lektorka Lenka Charvátová, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, diskutovala se žáky 6. - 9. ročníků o jejich právech, kladla důraz na to, aby si žáci uvědomili, že zákony platí pro každého, že kázeň, bezpečnost a pořádek začíná již ve škole dodržováním školního řádu a pokračuje v dospělosti dodržováním zákonů, především zákoníku práce.

Žáci sami měli jmenovat rizika, se kterými se mohou ve škole setkat. Například houpání na židli, běhání, skákání, otevřená okna, špatná obuv. V jedné škole dokonce žáci sebereflexivně uvedli, že největší riziko jsou oni sami. Za nejrizikovější předměty žáci označili tělesnou výchovu, pracovní vyučování, chemii, fyziku. Dále se měli zamyslet  nad riziky, se kterými se mohou setkat mimo školu. Zde uváděli například žíraviny, elektrické spotřebiče, kamna, zápalky,  volnočasové aktivity jako jízda na kole bez helmy, fotbalový zápas apod. Na některých školách děti zmiňovaly kouření, společně s lektorkou jmenovaly místa, kde se nesmí kouřit. Většina žáků už měla jasno, čemu by se chtěla věnovat po základní škole a uměla vyjmenovat rizika, se kterými se mohou setkat v jejich plánované budoucí profesi, jaké úrazy se jim mohou stát při výkonu povolání a jak jim předcházet. Jako nejrizikovější  uváděli žáci převážně profese spojené se stavebnictvím a hornictvím.

V rámci besedy žáci řešili modelový příklad úrazu, hodnotili, kdo za úraz může a jak se mu dalo předejít. Lektorka je vedla k tomu, aby zhodnotili rizika a přemýšleli o nevhodném chování, které může mít následky do budoucna a vést ke zbytečně zkaženému životu nebo nižší kvalitě života. Byly uvedeny konkrétní příklady úrazů, jejich následky a statistika úrazovosti. Zbyl prostor i pro dotazy a podnětnou diskuzi, lektorka nechala kolovat fotografie rizikového chování. Žáci vyplnili dotazník, dostali propagační materiály. Byli seznámeni s výtvarnou soutěží pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií s názvem DEJ NA SEBE POZOR, MAMI, DEJ NA SEBE POZOR, TATI! Bližší informace jsou dostupné na  webových stránkách ŠKOLY http://skoly.vubp.cz

Na některých školách žáci měli o bezpečnosti a ochraně zdraví malé povědomí a malý zájem a často i přiznávali, že bezpečnost druhých ani svou vlastní příliš neřeší. Na druhé straně je nutno dodat, že škol, kde žáci diskutovali živě se zájmem o toto téma, byla většina. Někde dokonce slíbili, že své zkušenosti budou dále předávat spolužákům z jiných tříd, což lektorka ocenila jako výborný nápad.

Zpracováno z podkladů Ing. Zdenky Opletalové, VÚBP, v. v. i.

beseda školy
 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail