Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2016

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2016, jejich vývojem od roku 2007 a rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod; druh zaměstnání, činnost, úkon; případnou indispozici zraněných v okamžiku úrazu a porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

7 Zaměstnání a věk zraněných

7 Zaměstnání a věk zraněných

V tabulce č. 7 je uveden počet případů rozdělený podle zaměstnání, tj. druhu a úrovně kvalifikace zraněného zaměstnance (KZAM). Odvětví je uvedeno jen orientačně. Počty smrtelných pracovních úrazů při dopravních nehodách jsou uvedeny odděleně.

Tabulka č. 7 Zaměstnání zraněných u smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2016 (VÚBP)

CZ- NACE zaměstnání KZAM počet smrtelných pracovních úrazů
celkem z toho dop. nehod zbývá
C. H. Obsluha stacionárních prům. strojů a zařízení, montážní dělníci 5 - 5
C. H. Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči 28 17 11
C. H. Kvalifikovaní výrobci, opraváři, zámečníci, kováři, brusiči, svářeči 8 3 5
C. H.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v průmyslu, dopravě, ap. 2 - 2
F. Řemeslníci, kvalifikovaní stavební dělníci, zpracovatelé 12 - 12
F.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve stavebnictví, ap. 2 - 2
A. Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví ap. 6 - 6
A.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví, ap. 1 - 1
B. Kvalifikovaní horníci, kameníci ap. 3 - 3
B.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v dolech a lomech - - -
. Kvalifikovaní řemeslníci ostatní a neuvedeno 2 2 -
.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ostatní a neuvedeno 1 - 1
D. Kvalifikovaní elektromechanici, opraváři, seřizovači el. zařízení 4 1 3
. Provozní pracovníci ve službách a obchodě - - -
. Nižší administrativní pracovníci, úředníci 3 1 2
.   Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v prodeji a službách 2 - 2
. Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí ap. pracovníci 14 11 3
. Vědečtí a odborní duševní pracovníci, architekti, inženýři 4 2 2
. Vedoucí a řídící pracovníci 4 4 -
- neurčeno 4 3 1
  celkem ČR 105 44 61
  • Obsluha pojízdných strojních zařízení a řidiči utrpěli z 28 případů 17 při dopravních nehodách. 83 kod
  • Vedoucí, řídící a vědečtí pracovníci, pedagogové, zdravotníci, architekti, úředníci a provozní pracovníci utrpěli z 25 případů 18 při dopravních nehodách.
  • Kvalifikovaní dělníci, řemeslníci výrobci, opraváři atd. (nikoli v zemědělství) utrpěli z 29 případů pouze 6 při dopravních nehodách. Časová řada (2007 – 2016) je uvedena v tabulce č. 10.
  • Pomocní a nekvalifikovaní dělníci neutrpěli z 8 případů žádný při dopravních nehodách.

Nejvíce zastoupená věková kategorie zraněných zaměstnanců byla:

56 – 60 let v letech 2016 a 2008,
51 – 55 let v letech 2015, 2012, 2010, 2006 (také 2005 a 2004),
46 – 50 let v roce 2013,
41 – 45 let v roce 2014,
36 – 40 let v roce 2011,
31 – 35 let v letech 2009 a 2007.

Věková kategorie 51 – 55 let zaznamenala v letech 2007 – 2016 nejvíce případů, a to 200. Dále to byla kategorie 46 – 50 let se 172 případy a pak 41 – 45 let se 166 případy. Tato časová řada je uvedena v tabulce č. 10 a podrobně v tabulce č. 12.

Průměrný věk zraněných zaměstnanců byl 46 let, u žen to bylo 51 let. Převážná většina (91 %) zraněných zaměstnanců byla státní příslušnosti české (96 případů), dále slovenské (4 případy), polské (3 případy) a ukrajinské (2 případy). Tito cizí státní příslušníci byli zraněni ve 3 případech pádem předmětu (horniny, břemene a zdi) a ve 2 případech šlo o pád osoby z výše.. Ke dvěma případům došlo stisknutím stacionárním strojem a po jednom případu pak pádem letadla a důlním otřesem.

V grafu č. 7 je zobrazeno rozložení smrtelných pracovních úrazů podle kategorií věku. Byly vynechány věkové kategorie do 20 a nad 65 let (2 případy) a také ty, kde věk nebyl zjištěn (1 případ).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail