Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2012

Zpráva se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2012 a dále jejich vývojem od roku 2003. Zabývá se rozdělením a vývojem ukazatelů podle regionů a odvětví v posledních pěti letech. Uvádí charakteristiku smrtelných pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2012, vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod.

Část 9. 5.1 Nehody

Část 9. 5.1 Nehody

V následující tabulce č. 5.1.1 je sestupně podle počtu smrtelných pracovních úrazů v souboru uspořádáno 5 nejfrekventovanějších skupin nehod, které způsobily 73,5 % případů. Nehody z prvních tří skupin nehod způsobily 65 (57,6 %) smrtelných pracovních úrazů.

Tabulka č. 5.1.1 Smrtelné pracovní úrazy ve vybraných skupinách nehod v ČR v roce 2012 (VÚBP)

pořadí kód skupina nehod počet %
1. 13 Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) 29 25,7
2. 56 Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně 23 20,4
3. 41 Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí 13 11,5
4. 21 Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (vč. břemena, nákladu) 12 10,6
5. 73 Kolaps, infarkt, zkrat 6 5,3
nejčastěji zastoupené skupiny nehod, celkem ze 113 83 73,5

Ve výše uvedených skupinách nehod se výrazněji projevily některé typy nehod:

5.1.1 Havárie silničního nebo zvláštního vozidla (vč. mobilního stroje) – 29 případů

Většinou se jedná o silniční dopravní nehody. Nejčastěji šlo o střet s jiným vozidlem nebo sjetí mimo vozovku a náraz na překážku (např. strom). Hromadné případy byly evidovány dva. Byla to nehoda osobního automobilu, kdy řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s autobusem (3 smrtelné pracovní úrazy) a čelní střet dvou nákladních automobilů (oba řidiči zemřeli). Jeden případ se stal havárií motocyklu a jeden při střetu s vlakem, kdy řidič nákladního automobilu nerepektoval červené světlo na železničním přejezdu, vlak vůz tlačil 400 m a ten pak začal hořet. Havárie osobních vozů byly jediné nehody smrtelných pracovních úrazů žen (2 případy). Dopravní policií nejčastěji evidovaný důvod havárie automobilů byl způsob jízdy a dále nepřiměřená rychlost.

Dále jsou uvedena některá odvětví podniků, v nichž byly smrtelné pracovní úrazy způsobeny těmito nehodami:

•    Doprava a skladování (H.) 10 ze 17 případů (tj. 59 %)

•    Zpracovatelský průmysl (C.) 7 z 20 případů (tj. 35 %)

•    Stavebnictví (F.) 4 z 26 případů (tj. 15 %)

•    Výroba a rozvod elektřiny a j.energie (E.) 3 ze 3 případů (tj. 100 %)

•    Velkoobchod, maloobchod, opravy motor. vozidel (G.) 2 z 10 případů (tj. 20 %)

Žádný případ se nestal pod vlivem alkoholu.

5.1.2 Pád osoby z lešení, podesty, lávky, plošiny, rampy, z části budovy, stavby a do prohlubně

Podobně jako v předcházejících letech byly v této skupině nejčastější pády osob ze střechy (jako části stavby) a propad střechou po prolomení krytiny a to 7 z 23 případů. Dále byly evidovány 4 pády do výtahové šachty a 3 ze žebříku. Další případy tvořily pády osob stavebním otvorem, ze stožáru, z lešení, ze štaflí a z korby nákladního automobilu.

5.1.3 Pád na osobu - stroje, předmětu, části stavby a z nich uvolněných částí

V této skupině nehod došlo zejména k pádu stromu (4 případy), pádu konstrukce (2 případy při jedné nehodě). Další pády předmětů na osobu byly pády zaváží, suti, autobusu, bloku, palety s plechy a vysokozdvižného vozíku.

5.1.4 Zachycení, sražení, přejetí, přiražení osoby pohybujícím se strojem (včetně břemena, nákladu)

Nejčastějším typem nehod v této skupině nehod bylo sražení osoby strojem, a to železničním vozidlem (3 případy), automobilem jako chodec (3 případy), dále pak důlními stroji při těžbě uhlí (3 případy). Dva případy se odehrály na stavbě, kde došlo k přejetí pracovníka válcem a couvajícím nákladním automobilem.

5.1.5 Kolaps, infarkt, zkrat

Zaměstnanci postižení infarktem se ještě zranili při pádu na zem, většina se odehrála při chůzi. Jeden případ se stal při řízení kombajnu a jeden při opravě traktoru.

5.1.6 Zasažení osoby elektrickým proudem, popálení elektrickým obloukem

Čtyři pracovníci byli zasaženi elektrickým proudem. Jeden případ se stal při připojování kabelů v rozvodně. V druhém případě pracovník prořízl nožem elektrický kabel při řezání koberce. V třetím případě spadl pracovník na elektrické vodiče a ve čtvrtém se pomocí jeřábu dotkl trolejí.

5.1.7 Nehody způsobené živočichy

Ve třech případech došlo k napadení zaměstnance býkem a v jednom případě říjnou krávou.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail